Now showing items 1-20 of 224

   Subject
   "реальні історії" [1]
   «Буковина», газета, поезія, проза, публіцистика, літературна дискусія. [1]
   автор [1]
   Авторська модальність [1]
   авторська пісня, барди, співана поезія, творчий доробок, провідні мотиви [1]
   Авторські неологізми [1]
   актуалізатори уваги [1]
   аналіз [1]
   античність [1]
   Апелятив [1]
   Блог [1]
   біблійні образи та сюжети [1]
   біографія [1]
   В. Рутківський, «Потерчата», повість, війна, дитинство, індивідуальна пам’ять, національна пам’ять, творчість. [1]
   Валерій Шевчук [1]
   Василь Симоненко [1]
   Василь Стус, поетика, лексика, тропіка, поетичний синтаксис, поезії, віршування, строфіка, методика [1]
   Василь Шкляр, історичний роман, отаман, сюжет, історичні факти , сучасна література, Україна, козаки, проблематика, сюжет, художній домисел, боротьба, повстанці, патріотизм. [1]
   вербальна та невербальна комунікація, засоби невербального спілкування, кінесика, проксеміка, просодика, емотивність, лінгводидактика [1]
   версифікація [1]