Show simple item record

dc.contributor.authorЧуйко, Галина
dc.contributor.authorЧаплак, Ян
dc.date.accessioned2021-11-17T12:37:33Z
dc.date.available2021-11-17T12:37:33Z
dc.date.issued2020-01
dc.identifier.citation8. Чуйко Г.В., Чаплак Я.В. Міжособистісна довіра як передумова партнерських стосунків між людьми. Психологічний часопис : збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименка. – 2020. – Т.6. – Вип. 1. – К. : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – С.29-39. – Режим доступу до статті: DOI: 10.31108/1.2020.6.1.3; https://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/811/496 до журналу: https://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/issue/view/33; https://doi.org/10.31108/1.2020.6.1uk_UA
dc.identifier.issn2414-004X
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1245
dc.description.abstractСтаття присвячена дослідженню міжособистісної довіри: теоретичних аспектів її тлумачення у психології та емпіричному аналізу особливостей її проявів.Зазначаємо, що роль міжособистісної довіри у сучасному інформаційному світі в ситуації віртуалізації стосунків між людьми постійно зростає, визначаючи характер функціонування і розвитку нашого суспільства.Констатується, що існують різні розуміння феномену міжособистісної довіри у психології з відданням науковця-ми переваги різним її компонентам, проте більшість їх об’єднує орієнтація на раціонально-когнітивну її складо-ву, з одного боку, та на моральному її вимірі, –з іншого: на тверезу оцінку ризику в довірі та її практичних нас-лідків і моральній цінності довіри та її внеску в існування цивілізації.Виявлено, що серед основних критеріїв міжособистісної довіри науковці особливо наголошують на надійності та чесності об’єкта довіри та ризику і психічній вразливості її суб’єкта; що довіра завжди (імпліцитно чи явно) містить особистісний елемент.Зазначено, що проведене емпіричне дослідження дозволило підтвердити припущення про існування зв’язку між особистісними рисами опитаних і особливостями їх довіри/недовіри до інших людей та виявити особистісні характеристики людини, що впливають на довіру/недовіру до неї інших людей. Зроблено висновки, що: міжособистісна довіра –це ставлення до іншої людини як до вартої нашого очікування, що вона віддасть перевагу співпраці та стосункам з нами, всупереч можливості зашкодити нам; це віра у надій-ність і відповідальність, готовність людини здійснити свої обіцянки, дані партнеру зі спілкування; досліджувані роблять висновок про можливість довіряти різним категоріям людей (незнайомих, знайомих, близьких), якщо їм властиві такі риси: ввічливість, веселість, співчуття, сміливість і відкритість; недовіру зумовлює присутність таких особистісних рис: агресивність, імпульсивність, потайливість і балакучість; факторами, що визначають довіру, є надійність іншої людини та спільність інтересів довіряючих; недовіру зумовлюють орієнтація на розра-хунок, брак прихильності до людини чи знань про неї.uk_UA
dc.description.sponsorshipкафедра психологіїuk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherІнститут психології імені Г.С. Костюка НАПН Україниuk_UA
dc.subjectдовіра, недовіра, міжособистісна довіра, критерії довіри, надійність, ризик.uk_UA
dc.titleМІЖОСОБИСТІСНА ДОВІРА ЯК ПЕРЕДУМОВА ПАРТНЕРСЬКИХ СТОСУНКІВ МІЖ ЛЮДЬМИuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record