Show simple item record

dc.contributor.authorКамбур, Андрій
dc.date.accessioned2021-12-09T11:39:53Z
dc.date.available2021-12-09T11:39:53Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationКамбур А. (2021) Особистісні характеристики ресоціалізації мігрантів / Збірник наукових праць "Вісник післядипломної освіти" Серія «Соціальні та поведінкові науки» Випуск 18(47) 2021. https://doi.org/10.32405/2522‐9931‐2021‐18(47)‐49‐64uk_UA
dc.identifier.issn2522-9931
dc.identifier.issn2522-9958
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3079
dc.description.abstractУ статті автор наголошує, що соціокультурна адаптація фактично трансформується в ресоціалізацію і здатна привести до засвоєння нових атрибутів культури, нових соціальних ролей і поведінкового репертуару, а умовою успішної ресоціалізації є наявність соціальної бази, що опосередкована для індивіда значимими іншими, та інтенсивна взаємодія з персоналом соціалізації. Наголошується на тому, що сьогодні багато українців відчувають ідентифікаційну кризу, яка пов’язана з потребою ресоціалізації. Нова соціальна реальність вимагає радикально по‐новому розставити акценти, «переписати біографію» і розвинути такі індивідуальні якості, як автономність по відношенню до соціальних інститутів, толерантність до інших форм та стилів життя, здатність обирати та орієнтуватися у великому потоці інформації. У статті показано, що ресоціалізацію можна розглядати як один із найскладніших соціальних процесів, спрямований на подолання десоціалізації особистості, тобто відновлення особою якостей, необхідних для нормальної життєдіяльності в суспільстві, засвоєння нових цінностей, соціальних ролей і навичок замість втрачених, деформованих або несформованих, переорієнтація соціального спрямування розвитку особистості шляхом включення її у нові, позитивно орієнтовані міжособистісні стосунки й види діяльності. Найактуальнішою з проблем сучасної теорії міграції визнана складність соціальної адаптації мігрантів, оскільки вони стикаються з необхідністю ресоціалізації в новому соціальному контексті. Вирішення зазначених завдань з ресоціалізації особистості мігранта вимагає наявності соціальної бази. Ця база має бути опосередкована для індивіда значимими іншими та інтенсивною взаємодією з персоналом соціалізації. Слід наголосити, що ресоціалізація не передбачає узгодженості з минулим, вона його перетлумачує, щоб відповідало сьогоденню. Отже суспільство, піклуючись про вирівнювання можливостей індивідів у їхній соціальній адаптації, змушене буде організовувати ресоціалізаційну діяльність різних інститутів ресоціалізації і забезпечувати їх відповідними кадрами та матеріальною базою.uk_UA
dc.description.sponsorshipПедагогіки та соціальної роботиuk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherДержавний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» (код за ЄДРПОУ 35830447)uk_UA
dc.subjectресоціалізація особистостіuk_UA
dc.subjectсоціалізаціяuk_UA
dc.subjectсоціокультурна адаптаціяuk_UA
dc.subjectміграціяuk_UA
dc.subjectкризаuk_UA
dc.subjectреструктуризований простірuk_UA
dc.subjectаноміяuk_UA
dc.titleОСОБИСТІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ МІГРАНТІВuk_UA
dc.title.alternativePERSONAL CHARACTERISTICS OF RESOCIALIZATION OF THE MIGRANTuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record