Show simple item record

dc.contributor.authorКеца, Оксана Віталіївна
dc.date.accessioned2021-12-13T18:35:32Z
dc.date.available2021-12-13T18:35:32Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3124
dc.description.abstractУ роботі проведено дослідження механізмів протипухлинної дії лазерного випромінювання в червоному діапазоні спектра (довжина хвилі 650 нм) потужністю 50 мВт. Опромінення щурів проводили лазерним діодом через шкіру в ділянку росту карциноми Герена. Трансплантацію карциноми Герена здійснювали шляхом введення 0,5 мл 30% суспензії ракових клітин у фізіологічному розчині в ділянку стегна правої кінцівки. Тварин поділили на чотири групи: І група – інтактні тварини (контроль); ІІ група – щурі, яких щоденно опромінювали протягом 4-х хвилин у ділянку стегна правої кінцівки; ІІІ група – щурі, з трансплантованою карциномою Герена; ІV група – щурі-пухлиноносії, яких піддавали дії лазерному випромінюванню у ділянку росту пухлини. Евтаназію тварин проводили під легким ефірним наркозом на 14-ту та 21-шу доби росту пухлини в організмі. Для  дослідження  стану  згортальної   системи  крові  щурів використовували  біохімічну  коагулограму  з аналізом  наступних  показників – вмісту фібриногену, тромбінового та протромбінового часу, активованого часткового тромбопластинового часу (АЧТЧ). Аналіз мазків крові проводили з використанням світлового мікроскопу. Встановлено, що щоденна чотирихвилинна дія лазерного опромінення у ділянку стегна правої кінцівки не призводить до змін показників системи гемакоагуляції. Ріст в організмі карциноми Герена призводить до зниження концентрації фактора І згортання крові (фібриногену) та підвищення тромбінового часу. Водночас виявлено зниження протромбінового часу та АЧТЧ, що свідчить про процеси гіперкоагуляції, які відбуваються за рахунок ІІ, V, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ факторів згортання крові, що може негативно позначитись на загальному стані організму. Зміни у мазках крові виявлялися злипанням еритроцитів, зменшенням кількості тромбоцитів, розпадом лімфоцитів, гіперсегментацією сегментоядерних нейтрофілів та появою тіней Гумпрехта, які являють собою залишки зруйнованих лімфоцитів. Чотирихвилинна дія лазерного діоду в ділянку росту карциноми Герена покращує клініко-біохімічні показники системи згортання крові щурів в логарифмічну та стаціонарну фази онкогенезу.uk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.subjectКлючові слова: фібриноген, тромбіновий час, протромбіновий час, активований частковий тромбопластиновий час, еритроцити, лімфоцити, лазерне випромінювання.uk_UA
dc.titleВплив низькодозового лазерного випромінювання на гемокоагуляційну ланку системи гемостазу щірів з трансплантованою карциномою Геренаuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record