Show simple item record

dc.contributor.authorVoloshchuk, Oksana
dc.date.accessioned2022-04-18T15:55:12Z
dc.date.available2022-04-18T15:55:12Z
dc.date.issued2021-12
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4267
dc.description.abstractМетою даної роботи було дослідження вмісту Н2О2 та активності ключових ензимів його знешкодження – каталази та глутатіонпероксидази у мітохондріях нирок щурів за умов різної забезпеченості раціону нутрієнтами. Вміст пероксиду водню визначали спектрофотометрично за здатністю утворювати стійкий комплекс із сорбітолом, який реєструють при довжині хвилі 540 нм. Каталазну активність визначали згідно методу, який базується на здатності H2O2 утворювати стійкий забарвлений комплекс з молібдатом амонію з максимумом поглинання при λ = 410 нм. Активність глутатіонпероксидази визначали за методом, принцип якого базується на визначенні показнику накопичення окисленого глутатіону при λ = 260 нм. Дослідження проводили на 4 групах тварин: І група – інтактні тварини (К); ІІ – щурі, які перебували на низькопротеїновому раціоні (НПР); ІІІ – щурі, які перебували на високосахарозному раціоні (ВС); ІV – щури, які отримували низькопротеїновий/ високосахарозний раціон (НПР/ВС). Встановлено, що в мітохондріях нирок щурів, які споживали низькопротеїновий раціон, спостерігається незначне підвищення вмісту пероксиду водню на тлі зниження активності каталази та збереження на рівні показників контролю значень глутатіонпероксидази. Водночас у тварин, яких утримували на високосахарозній дієті, спостерігається виражене зростання вмісту пероксиду водню при одночасному зростанні активності як каталази, так і глутатіонпероксидази порівняно з показниками контролю. Максимальне накопичення вмісту Н2О2 виявлено у тварин, яких утримували на низькопротеїновій/високосахарозній дієті, при цьому показники каталазної активності достовірно не відрізняються від показників групи ВС, тоді як глутатіонпероксидазна активність знижується порівняно із показниками цієї групи. Виявлені зміни вмісту Н2О2 і активності антиоксидантних ензимів у мітохондріях нирок щурів можуть розглядатися як передумови для порушення функціональної активності нирок за умов нутрієнтного дисбалансу.uk_UA
dc.publisherкафедра біохімії та біотехнологіїuk_UA
dc.subjectнутрієнти, нирки, мітохондрії, Н2О2, каталаза, глутатіонпероксидазаuk_UA
dc.titleАКТИВНІСТЬ ЕНЗИМІВ ЗНЕШКОДЖЕННЯ Н2О2 У МІТОХОНДРІЯХ НИРОК ЩУРІВ ЗА УМОВ РІЗНОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ РАЦІОНУ НУТРІЄНТАМИuk_UA
dc.title.alternativeACTIVITY OF H2O2 DEGRADATION ENZYMES IN THE RAT KIDNEYS UNDER THE CONDITIONS OF DIFFERENT NUTRIENT SUPPLYuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record