Show simple item record

dc.contributor.authorГуляс, Інеса Антонівна
dc.date.accessioned2022-09-09T17:46:37Z
dc.date.available2022-09-09T17:46:37Z
dc.date.issued2022-06-30
dc.identifier.issn2412-9968
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4709
dc.description.abstractМета. Статтю присвячено емпіричному дослідженню життєздійснення майбутніх педагогів, зокрема його регулятивно-поведінкового аспекту. Методи дослідження: теоретичні –аналіз і синтез, конкретизація, порівняння, систематизація, узагальнення наукових положень; емпіричні –методи письмового опитування –тестування і анкетування; математичної статистики –обчислення відсотків, кореляційний аналіз за Ч. Пірсоном. Результати.Виявлено високийрівень розвитку компонентів саморегуляції: планування 34,4%, моделювання (32,2%), оцінка результатів і самостійність (по 27,8% відповідно), гнучкість (23,3%), програмування (16,7%) і низький: самостійність (20%), програмування (18,9%), моделювання (16,7%), планування (14,5 %), гнучкість (11,1 %), оцінка результатів (8,9%). Визначеновисокий (34%) і низький (56%) рівні самоефективності. Проаналізовано варіанти виявленої мотивації –досягнення успіху (12%) й уникнення невдачі (78%). Встановлено статистично значущі (р=0,01; р=0,05) кореляційні зв’язки між психодіагностими змінними методик. Висновки. Встановлено, що понад 50% досліджуваних потребують розвитку складників самоефективності, зокрема сценарію й атрибуції, які впливають на вираження її загального рівня. З’ясовано, що задля успішного досягнення поставлених цілей і реалізації життєвих проєктів важливою є гнучкість, себто пластичність усіх регуляторних процесів, яка забезпечить адекватне реагування і адаптивність у ситуації ризику. Констатовано, що тримані результати й досягнення опитаних мають бути відповідно оцінені, що, безумовно, підкріплює самооцінку досліджуваних суб’єктів і спонукає їх до постановки нових цілей та імплементації нових планів. Обґрунтовано й важливість моделювання в успішному виконанні діяльності, а, отже, і життєздійсненні респондентів, яке уможливлює виокремлення квінтесенції в досягненні близьких і віддалених цілей. Відзначено відповідальність респондентів щодо власного життєздійснення, грамотне планування свого життя, що сприяє розвитку їхнього самоконтролю і самоповаги, допомагає зростати особистісно.uk_UA
dc.description.sponsorshipКафедра психологіїuk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherНПУ імені М.П. Драгомановаuk_UA
dc.subjectжиттєздійсненняuk_UA
dc.subjectсаморегуляціяuk_UA
dc.subjectсамоефективністьuk_UA
dc.subjectмотивація досягненняuk_UA
dc.subjectособистістьuk_UA
dc.subjectпедагогuk_UA
dc.titleРегулятивно-поведінковий вектор життєздійснення майбутніх педагогівuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record