Show simple item record

dc.contributor.authorКостащук, Оксана Іванівна
dc.contributor.authorБіленкова, Лідія Миколаївна
dc.date.accessioned2022-11-01T16:33:53Z
dc.date.available2022-11-01T16:33:53Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationінноваційна педагогікаuk_UA
dc.identifier.issn1
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4878
dc.description1uk_UA
dc.description.abstractтаття присвячена одній із актуальних та важливих тем у процесі підготовки майбутнього вчителя початкових класів – лідерство в освітньому процесі. У статті здійснено психолого-педагогічне обґрунту- вання теоретико-методологічної сутності поняття активна лідерська позиція та осо- бливостей підготовки майбутніх вчителів початкових класів-лідерів. Розкрито суть таких понять як лідер, лідерство, активна лідерська позиція. Закцентовано увагу на значимості формування активної лідерської позиції майбутнього вчителя початкових класів відповідно до вимог нової генерації учнів покоління Z, як публічної людини, яка захоплює, спрямовує, мотивує. Охаракте- ризовано у даному контексті і кардинальну зміну статусу вчителя початкових класів, як фасилітатора через забезпечення ефек- тивної групової комунікації, коуча у ролі поміч- ника в досягненні поставленої мети, мен- тора через готовність ділитися з дитиною молодшого шкільного віку власним досвідом, тьютера – допомога у формуванні цілісної особистості через формування інтелекту, волі, емоцій, фізичний і духовний розвиток, в загальному, як провідника в індивідуальній освітній траєкторії розвитку особистості учня початкової школи.uk_UA
dc.description.sponsorship1uk_UA
dc.publisherінноваційна педагогікаuk_UA
dc.relation.ispartofseriesвипуск 48;Т1
dc.subjectлідерські якості вчителяuk_UA
dc.titleФормування активної лідерської позиції майбутнього вчителяuk_UA
dc.title.alternativeФормування активної лідерської позиції майбутнього вчителяuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record