Now showing items 1-20 of 211

  • МЕТРОЛОГІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ 

   Мар'янчук, Павло Дмитрович (Рута, 2005-12-08)
   У посібнику наведено визначення основних термінів, які використовуються в метрології і стандартизації, приведено основні положення законодавства про метрологію і метрологічну діяльність, описано принципи дії вимірювальних ...
  • Енергетична Електроніка 

   Мар'янчук, Павло Дмитрович (Рута, 2007-12-17)
   У посібнику викладено основні відомості про електричну енергію, силові електронні ключі (подано їх умовне позначення, вольтамперні характеристики, еквівалентні керовані ключі, схеми вмикання електронних ключів, струми і ...
  • Основи електротехніки та радіоелектроніки 

   Косяченко Леонід Андрійович, Махній Віктор Петрович, Павлинів Євген Олександрович, Склярчук Валерій Михайлович, Мельник Володимир Васильович, Собіщанський Борис Максимович. (Чернівці "Рута", 2008-01)
   Методичні вказівки складені відповідно до програми загального курсу "Основи електротехніки і радіоелектроніки". У лабораторних роботах наведені основні теоретичні відомості, принципові та практичні схеми, описано порядок ...
  • УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ 

   Курек, Єлена Ігорівна; Горський, Михайло Петрович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2012)
   Методичні рекомендації складені відповідно до програми курсу „Управління проектами” і містять опис практичних робіт, які виконуються студентами 5 курсу спеціальності 186 “Видавництво та поліграфія” навчальнонаукового ...
  • ТЕХНІКА ВИСОКИХ НАПРУГ 

   Майструк, Едуард Васильович; Козярський, Дмитро Петрович (Чернівецький національний університет, 2012-04-24)
   У посібнику викладено основи знань про електричні розряди в газоподібних, рідких, твердих та комбінованих діелектриках, розглянуто конструкції зовнішньої ізоляції ліній електропередач і підстанцій, ...
  • Електричні системи та мережі 

   Парфенюк, Орест Архипович (Чернівецький національний університет, 2013-03-15)
   У виданні викладено основні відомості про конструктивне виконання повітряних і кабельних ліній електропередач. Наведено знання про параметри, схеми, алгоритми розрахунку установлених режимів, якість електричної енергії та ...
  • Електронні процеси в напівпровідниках 

   Мар'янчук, Павло Дмитрович; Козярський, Іван Петрович (Чернівецький національний університет, 2016)
   У посібнику викладено основи будови матеріалів, види хімічного зв’язку, типи кристалічних граток, дефекти упаковки, елементи зонної теорії твердого тіла та фізики явищ, що протікають у напівпровідникових та магнітних ...
  • КОРЕЛЯЦІЙНО-ОПТИЧНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЦЕМЕНТУ ТА БЕТОНУ. Посібник 

   Unknown author (2017)
   Монографія присвячена використанню оптичних методів при дослідження процесів формування полікристалічними структур. Розглянуто метод заснований на реєстрації флуктуацій інтенсивності розсіяного випромінювання. ...
  • Сингулярна оптика: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт 

   Вікторовська, Юлія; Мохунь, Ігор (ЧНУ (електронне видання), 2018)
   Сингулярна оптика – галузь сучасної оптики, що стрімко розвивається і є актуальною. Дані методичні рекомендації допоможуть студентам у підготовці до лабораторних занять, в самостійній роботі з літературою та поглиблять знання ...
  • ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМУВАННЯ. Методичні рекомендації до курсової роботи. 

   Горський, М.П. (2018)
   Викладено систему правил оформлення курсових робіт, визначено регламент їх виконання, подання до захисту. Для студентів напряму підготовки «Видавничо-поліграфічна справа».
  • Веб-технології та веб-дизайн 

   Яцько, Оксана Мирославівна; Довгунь, Андрій Ярославович; Томка, Юрій Ярославович (Технодрук, 2018)
   У посібнику висвітлено поняття глобальної мережі, основні концепції веб-дизайну, основи HTML. Розглянуто принципи побудови, основну структуру веб-сторінок. Подані розробка сайта з використанням семантичних елементів, ...
  • Практикум з дисципліни «Алгоритмізація та програмування» 

   Unknown author (Технодрук, 2018)
   У посібнику подані короткі теоретичні відомості з програмування мовою С++. Наведені практичні завдання, типові приклади виконання таких розділів навчальної дисципліни «Алгоритмізація та програмування», як реалізація лінійних ...
  • ОСНОВИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ МОВОЮ AUTOLISP ДЛЯ СЕРЕДОВИЩА AUTOCAD 

   Томка, Юрій Ярославович; Ушенко, Юрій Олександрович; Чорней, Світлана; Когут, Мар'ян; Караван, Ігор (Рута, 2018)
   Навчальний посібник висвітлює базові питання застосування сучасних інформаційних технологій у проектуванні. Присвячений вивченню мов програмування AutoLISP, VisualLISP. Наводяться методики створення за їх допомогою програм ...
  • ОСНОВИ ASP.NET MVC 5 

   Томка, Юрій Ярославович; Ушенко, Юрій Олександрович (Технодрук, 2018)
   Навчальний посібник розглядає можливості інфраструктури ASP.NET MVC 5 Framework, що представляє собою останню версію веб-платформи ASP.NET від Microsoft. Значну увагу сконцентровано на високопродуктивній моделі програмування, ...
  • Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем. Ч. 2 

   Козярський, Дмитро Петрович; Майструк, Едуард Васильович; Козярський, Іван Петрович (Чернівецький національний університет, 2019)
   У посібнику викладено основи знань про реле, види пошкоджень в електроенергосистемах (короткі замикання), вимірювальні трансформатори струму та напруги і схеми їх увімкнення, максимальний струмовий захист, струмові відсічки, ...
  • Фотоелектроніка та оптоелектронні прилади 

   Козярський, Іван Петрович (Чернівецький національний університет, 2019)
   Навчальний посібник містить основи знань про фотоелектроніку та оптоелектронні прилади та інформацію з основних розділів курсу: методів генерації, приймання, модуляції й передачі оптичних сигналів; будови та принципу роботи ...
  • Основи інтелектуальної власності об'єктів науково-технічної творчості 

   Підкамінь, Леонід Йосипович; Ангельська, Алла Олегівна; Добровольський, Юрій Георгійович (Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, 2019)
   У посібнику основна увага приділяється формуванню розуміння визначальної ролі інтелектуальної власності, як юридично оформленого права на результат творчої діяльності людини, у динаміці розвитку всіх елементів економічної ...
  • 3D-ГРАФІКА І АНІМАЦІЯ. Методичні рекомендації до лабораторного практикуму. ЧАСТИНА I. 

   Горський, М.П. (2019)
   У методичній розробці наведено роботи лабораторного практикуму з предмету «3D-графіка і анімація». Зміст робіт відображає основи створення 3D-графіки і анімаціі в середовищі 3D Max. Для студентів технічних факультетів за ...
  • Web-дизайн. Методичні рекомендації до курсової роботи. 

   Горський, М.П. (2019)
   Викладено систему правил оформлення курсових, визначено регламент їх виконання, подання до захисту. Для студентів напряму підготовки «Видавничо-поліграфічна справа».
  • Фізико-хімічні основи напівпровідникового матеріалознавства 

   Майструк, Едуард Васильович; Козярський, Іван Петрович; Козярський, Дмитро Петрович; Мар'янчук, Павло Дмитрович (Чернівецький національний університет, 2020)
   Навчальний посібник містить основи знань про фізико-хімічні проблеми, які виникають при одержанні напівпровідникових матеріалів, на простих прикладах пояснюються загальні закономірності, характерні для методів очищення ...