Show simple item record

dc.contributor.authorБешлей, Ольга
dc.date.accessioned2022-11-19T21:46:15Z
dc.date.available2022-11-19T21:46:15Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationБешлей О. В. АСОЦІАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОНЦЕПТУ МОЛОДІСТЬ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ). «Іноземна філологія». Львів. Львівський національний університет імені Івана Франка. Випуск 133. 2020. С. 49–62.uk_UA
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5837
dc.description.abstractСтаттю присвячено висвітленню асоціативних значень у структурі змістового наповнення кон- цепту МОЛОДІСТЬ на підставі текстової інтерпретації фрагментів сучасного англомовного прозо- вого дискурсу, в яких устами героїв відтворені асоціації, оцінки, емоції та переживання, ситуативно пов’язані із молодістю як віковою категорією. Асоціативний діапазон представлений аксіологічно маркованими асоціативними кореляціями досліджуваного концепту з базовими (СТАРІСТЬ, УСПІХ), емотивними (КОХАННЯ, ЩАСТЯ, СМУТОК), соціокультурними (КУЛЬТ, СВОБОДА, ПРОТЕСТ, КРИЗА) й естетичним (КРАСА) концептами. Засобами вербалізації є субстантивна лексема youth (молодість) та атрибутивна лексема young (молодий). Текстовий аналіз дав можливість виокремити низку інваріантних компонентів асоціативного діапазону концепту МОЛОДІСТЬ, сформованих на тлі тісної кореляції з концептом СТАРІСТЬ. Серед них: бажання утримати/повернути молодість, різке неприйняття усіх виявів старості, неспроможність зберегти молодість, трагедія і біль її утрати, криза особистості, конфлікт поколінь.uk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisher«Іноземна філологія». Львів. Львівський національний університет імені Івана Франка.uk_UA
dc.subjectасоціативні кореляції, концепт, художній дискурс, імпліковане / експліковане значення, аксіологічне маркування.uk_UA
dc.titleАСОЦІАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОНЦЕПТУ МОЛОДІСТЬ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ).uk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record