Now showing items 1-20 of 102

  • Гомерівська традиція в контексті літератури XX століття 

   Якубовська, H. (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2004)
   У посібнику досліджуються потенційні інтерпретаційні чинники “Одіссеї” та розглядаються особливості функціонування її мотивів у європейській літературі XX ст. Особлива увага приділяється способам переосмислення епізоду ...
  • Висловлення-звинувачення у сучасному німецькомовному художньому дискурсі 

   Король, Антоніна Анатоліївна (Чернівецький національний університет, 2007)
   У дисертації створено класифікацію висловлень-звинувачень з огляду на особливості їх структури; описано мовні засоби об’єктивації висловлення-звинувачення; розроблено синтаксичні моделі, за якими структуруються ...
  • Переклад медичних текстів 

   Заполовський, М.В. (Рута, 2011-02-10)
   Навчальне видання спрямоване на розвиток у студентів навичок усного та письмового перекладу. Основна увага приділяється глибокому засвоєнню та активізації медичної лексики, збагаченню словникового запасу із зазначеної теми. ...
  • Deutsch in Hotellerie und Tourismus 

   Король (Книги – ХХІ, 2012)
   Навчальний посібник призначений для студентів туристичних спеціальностей та спеціалізацій, які мають базовий рівень володіння німецькою мовою.
  • Збірник німецькомовних біблійних параболізмів: тексти та вправи 

   Заполовський, М.В. (Рута, 2014-05-08)
   Пропоноване видання охоплює виклад параболічних текстових форм із німецькомовних біблійних текстів, характеристику використаних 4 перекладів Святого Письма для зіставного аналізу варіантів відтворення парабол і їхніх ...
  • Fachtranslation : Theorie und Praxis 

   Заполовський, М.В. (Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2017)
   Навчальне видання спрямоване на оволодіння теоретичним матеріалом із фахової комунікації та практику навичок усного і письмового перекладу. Основна увага приділяється глибокому засвоєнню та активізації фахової лексики через ...
  • Lexikologie der deutschen Sprache 

   Король, Антоніна Анатоліївна (Книги – ХХІ, 2017)
   Навчальний посібник рекомендовано для роботи на семінарських заняттях із лексикології німецької мови студентам 3 курсу факультету іноземних мов спеціальності 035 „Філологія“.
  • Deutsche Sprachgeschichte: Sprachpraktikum im Mittelhochdeutschen 

   Заполовський, М.В. (Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2017-10-23)
   Навчальне видання з історії німецької мови продовжує серію навчальних посібників, покликаних заповнити прогалини в наявних підручниках і систематизувати теоретичний і практичний матеріали з цієї дисципліни. Основна увага ...
  • Deutsch für Psychologen 

   Бухінська, Тетяна Вікторівна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2019)
   Навчальний посібник передбачений для студентів педагогічних факультетів за спеціальностями " Психологія" та " Практична психологія". Посібник буде корисним також для тих, хто працює над вдосконаленням рівня володіння ...
  • Fachsprache der WIRTSCHAFT. Фахова мова ЕКОНОМІКИ 

   Коропатніцька, Тетяна Петрівна; Материнська, Олена Валеріївна; Михайленко, Валерій Васильович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2019-09-30)
   Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань 035 „Філологія“ спеціальностей „Германській мови та літератури (німецька, англійська мови)“, „Переклад (з німецької, англійської мов)“ та галузі знань 07 „Управління ...
  • Практикум з сучасного німецького правопису 

   Кійко, Юрій; Кійко, Світлана; Кудрявцева, Олена (ЧНУ, 2020)
   Навчальний посібник містить правила з правопису сучасної німецької мови та вправи на їх закріплення. Практикум розрахований для студентів, які вивчають німецьку мову як спеціальність, а також для тих, хто вивчає її як другу ...
  • Deutsch: Lehrwerk für das 4. Studienjahr 

   Кійко, Світлана; Кійко, Юрій (ЧНУ, 2020)
   Навчальний посібник має на меті сприяти розвитку основних видів мовної компетенції з німецької мови. Посібник складений відповідно до типової програми Чернівецького національного університету з практики усного та писемного ...
  • Збірник практичних завдань та вправ до навчально-методичного комплексу DU 2: частина І: навчально-методичний посібник. 

   Томнюк, Людмила (2020)
   Навчально-методичний посібник складено у відповідності до навчальної програми курсу „Основна іноземна мова (німецька)“, що призначена для студентів-германістів 2 року навчання. Всі завдання є логічним доповненням матеріалу ...
  • Домашнє читання для студентів-германістів 2 курсу факультету іноземних мов (на матеріалі роману Корнелії Функе „Чорнильне серце“): навчальний посібник. 

   Томнюк, Людмила (Технодрук, 2020)
   Навчальний посібник складено у відповідності до навчальної програми курсу „Основна іноземна мова (німецька)“, що призначена для студентів 2 року навчання. Всі завдання мають практичний характер і сприяють розвитку у ...
  • ОБРАЗ ЖІНКИ В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ 

   Бешлей, Ольга (2020)
   У статті розглядаються основні якості, що формують образ жінки на матеріалі рекламних текстів і заголовків у сучасних англомовних жіночих глянцевих журналах. Мета роботи полягає у виявленні пріоритетних жіночих якостей, ...
  • АСОЦІАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОНЦЕПТУ МОЛОДІСТЬ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ). 

   Бешлей, Ольга («Іноземна філологія». Львів. Львівський національний університет імені Івана Франка., 2020)
   Статтю присвячено висвітленню асоціативних значень у структурі змістового наповнення кон- цепту МОЛОДІСТЬ на підставі текстової інтерпретації фрагментів сучасного англомовного прозо- вого дискурсу, в яких устами героїв ...
  • INTRODUCTION TO ENGLISH LANGUAGE TEACHING 

   Beshlei, Olga (Видавничий дім “РОДОВІД”, 2020)
   The proposed guide is intended for the 1st year students of the Faculty of Foreign Languages, speciality 014 - Secondary Education within the "Introduction to the Specialty" educational course. The material is presented ...