Now showing items 1-20 of 31

  • Моніторинг фізичного стану 

   Лясота, Тетяна Іванівна (Чернівецький національний університет, 2018)
   Навчально-методичний посібник призначений для формування у студентів знань і вмінь вивчення, отримання та обробки інформації, яка використовується для визначення фізичного стану дітей, підлітків та молоді, самостійної ...
  • Основи спортивного харчування 

   Горюк, Петро Ілліч; Гакман, Анна Вікторівна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2018)
   У посібнику подано загальну характеристику спортивного харчування, розглянуто основні види спортивного харчування та специфіку організації спортивного харчування для спортсменів; розкрито особливості спортивного харчування ...
  • Основи масажу та самомасажу 

   Дарійчук, Сергій (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2018)
   У навчально-методичному посібнику висвітлена історія виникнення і розвитку масажу, техніка виконання основних та допоміжних прийомів масажу, детально розглянуті питання методики виконання масажу окремих частин тіла, ...
  • ОСНОВИ БІОМЕХАНІКИ РУХУ 

   Гакман, Анна Вікторівна (2019)
   У посібнику висвітлено особливості біомеханічного аналізу руху, біостатичні та біокінематичні характеристики руху та біомеханічна класифікація опорно-рухового апарату. Для студентів, викладачів, тренерів, працівників ...
  • Техніка виконання та методика навчання основних акробатичних стрибків 

   Євстратов, Петро Ілліч; Гауряк, Олена (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2019)
   Акробатичні стрибки, описані у даному навчальному посібнику, розташовані від напряму обертання і залежно від характеру відштовхування. Усі стрибки розділені на чотири групи, а всередині кожної групи розташовані по можливості ...
  • Середня освіта. Фізична культура ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

   Мосейчук, Юрій; Baidiuk, Mykola (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2019)
   У посібнику подано матеріал лекційних, семінарських та самостійних занять з курсу „Вступ до спеціальності”, які розкривають для студентів-першокурсників зміст їхньої майбутньої професії, певні історичні аспекти становлення ...
  • Рухливі ігри з методикою викладання 

   Дудіцька, Світлана Петрівна; Медвідь, Анжела Миколаївна; Царик, Андрій Пилипович (2020)
   У посібнику визначені теоретичні засади фізичного виховання, місце рухливих ігор у фізичному вихованні, особливості та форми проведення рухливих ігор та естафет їхні види та особливості проведення в навчальних закладах. ...
  • Спортивні види туризму 

   Лясота, Тетяна Іванівна (Чернівецький національний університет, 2020)
   Навчальний посібник призначений для формування у студентів знань, вмінь і навичок про основні положення і принципи спортивного туризму, його структуру і завдання при підготовці студентів з пішохідного, гірського, лижного, ...
  • Плавання з методикою викладання 

   Ячнюк, Максим; Ячнюк, Ірина; Ячнюк, Юрій (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2020)
   У посібнику викладено основні поняття з організації та планування процесу початкового плавання, його мета, методи та засоби навчання учнів. Подано основи техніки плавання, історичні аспекти розвитку спортивних стилів ...
  • Особливості корекції фізичного стану дітей з порушенням розумового розвитку 

   Лістау, Карина; Доцюк, Лідія (https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49506&lang=en, 2020)
   Adaptive physical culture for children with developmental disabilities should be considered as a corrective-compensatory and therapeutichealth form of influence on motor impairment, as a means of re-adaptation of motor ...
  • ПРОГРАМУВАННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ 

   Дудіцька, Світлана Петрівна (2021)
   У посібнику узагальнено та систематизовано теоретичні надбання у сфері фізкультурно-оздоровчих занять і методики фізичного виховання і спорту та подані матеріали, які спрямовані на формування у студентів базового комплексу ...
  • Практика в таборах відпочинку 

   Гакман, Анна; Зорій, Ярослав (2021)
   Посібник містить методичні рекомендації щодо виконання студентами-практикантами основних функцій інструктора з фізичної культури; надаються завдання щодо організації та проведення фізкультурно-спортивної роботи в дитячих ...
  • Теорія і методика фізичної рекреації 

   Гакман, Анна (2021)
   У навчальному посібнику розкриваються історичні аспекти формування оздоровчо-рекреаційної діяльності в Україні та світі; охарактеризовані поняття, форми, засоби, методи фізичної рекреації; наведені сучасні види та технології ...
  • ОСНОВИ ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ФУТБОЛІ 

   Осадець, Микола; Байдюк, Микола (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021)
   У посібнику висвітлено теоретичні та практичні питання тренерської діяльності у сфері футболу; описано основні аспекти тактичної підготовки футболістів, елементи тактики, ігрові комбінації, тактичні дії при атаці та обороні, ...
  • МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУПАХ 

   Гауряк, Олена; Доцюк, Лідія (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021)
   У навчально-методичному посібнику викладено загальні основи проведення занять із фізичної культури в спеціальних медичних групах (мета, завдання, специфічні принципи), надано характеристику спеціальних медичних груп та ...
  • ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА СПОРТИВНИХ ТРЕНУВАНЬ 

   Кошура, Андрій (Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2021)
   Посібник складено згідно з програмою для університетів, інститутів та коледжів з фізичного виховання. Він зорієнтований на оволодіння студентами системою знань, необхідних для проведення навчально-тренувальних занять із ...
  • МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СПОРТСМЕНІВ 

   Молдован, Андрій Дмитрович; Циба, Юрій Григорович; Горюк, Петро Ілліч (Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2021)
   У навчально-методичному посібнику проаналізовано фізіологічні причини та механізми виникнення і розвитку втоми, що є наслідком тренувальних і змагальних навантажень; особливості протікання процесів відновлення. Розкрито ...
  • Теорія та практика олімпійської освіти 

   Галан, Ярослав (ЧНУ Рута, 2021)
   У посібнику розглянуто історичні та теоретико-методичні засади інтеграції олімпійської освіти в навчально-виховний процес, інноваційні форми олімпійської освіти в сучасній школі, порушено питання патріотичного виховання ...
  • Термінологічний словник у неврології : методичні рекомендації 

   Dotsyuk, Lidiia; Logush, Lesya; Zendyk, Olena; Kozik, Nataliia; Kukovska, Iryna; Martseniiak, Igor (Чернівці : Чернівецький нац. ун-т,, 2021)
   У методичних рекомендаціях подано термінологічні визначення, що використовуються у неврології, фізичній терапії та фізичній реабілітації пацієнтів з неврологічною патологією та неврологічними ускладненнями захворювань ...
  • Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Вікова фізіологія та геріатрія», методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» 

   Козік, Наталія Миколаївна; Стра, Наталія Анатоліївна; Логуш, Леся Геннадіївна; Доцюк, Лідія Георгіївна; Куковська, Ірина Любомирівна; Гуліна, Лариса Василівна; Зендик, Олена Всеволодівна (Чернівец. нац.ун-т. ім. Ю. Федьковича, 2021)
   Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Вікова фізіологія та геріатрія», методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія». Вивчення вікових особливостей ...