Навчально-методичне забезпечення дисциплін викладачами факультету

Останні додані

 • Допуск до професії нотаріуса: навчально-методичний посібник. 

  Kovbas, Ihor; Krainii, Pavlo (2023)
  Навчально-методичний посібник містить передмову до навчального видання, змістовно-діяльнісну структуру модулів до навчальної дисципліни «Допуск до професії нотаріуса», теми і плани практичних занять, опорні конспекти до ...
 • Актуальні питання приватного та публічного права 

  Hetmanseva, Nina; Bodnaruk, Mykola; Protskiv, Nataliia (Чернівці, 2022)
 • Конституційне право України. Тестові завдання. Навчально методичний посібник. За ред. д.ю.н. Р.О. Гаврилюк. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2019.530 с. 

  Biloskurska, Olena; Білоскурська, Олена Валеріївна; Вакарюк, Людмила Василівна; Войцеховський, Нікола Вінцентійович; Крайній, Павло Іванович; Подорожна, Тетяна Станіславівна; Федорчук, Марина Дмитрівна; Худик, Андрій Мирославович (Чернівец. нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 2019)
  У навчально-методичному посібнику викладено систему тестових завдань різного ступеня складності, для студентів-правників з курсу «Конституційне право України», які можуть бути використані під час аудиторної та самостійної ...
 • Кримінальне право Загальна частина 

  Zharovska, Halyna; Yushchyk, Olena (Чернівці, 2013)
  У виданні на підставі Кримінального кодексу України 2001 року, досягнень науки кримінального права, судової практики висвітлено основні питання Загальної частини кримінального права України, розкриваються поняття, ...
 • Верховенство права: методологія тлумачення та застосування : навч.метод. посібник 

  Havrylyuk, Ruslana; Patsurkivskyy, Petro (ЧНУ Видавництво "Рута", 2022)
  Навчально-методичний посібник «Верховенство права: методологія тлумачення і застосування» підготовлено відповідно до вимог галузевого стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» для другого (магістерського) рівня ...
 • ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА: методологія тлумачення та застосування 

  Patsurkivskyy, Petro; Havrylyuk, Ruslana (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022)
  Навчально-методичний посібник «Верховенство права: методологія тлумачення і застосування» підготовлено відповідно до вимог галузевого стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» для другого (магістерського) рівня ...
 • Віктимологічний портрет жінки-жертви домашнього насильства 

  Toma, Mariana (Технодрук, 2021-12-09)
  Щороку понад мільйон українок страждають від домашнього насильства. За офіційними показниками ООН, від домашнього насильства страждає кожна третя мешканка планети. Проте, лише 10% звертаються по допомогу. Мова йде не лише ...
 • Договори у сфері надання послуг 

  Hudyma, Mariia; Пацурківський, Юрій; Никифорак, Володимир Михайлович (Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022)
  Навчально-методичний посібник підготовлений та розроблений згідно з робочою навчальною програмою вибіркового курсу «Договори у сфері надання послуг» для спеціальності 081 «Право» та є завершеним навчальним виданням, ...
 • ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА МОБІНГ У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ 

  Burka, Aliona (Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022-10-06)
 • Правова регламентація діяльності працюючих власників 

  Burka, Aliona; Bodnaruk, Mykola (Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022)
  Навчальний посібник підготовлений та розроблений відповідно до робочої програми навчального курсу дисципліни «Правова регламентація діяльності працюючих власників» для спеціальності 081 «Право» та є завершеним навчальним ...
 • МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПРАВНИЧИХ ДИСЦИПЛІН 

  Vdovichen, Vitalii; Vdovichena, Lidiia (Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2022)
  Навчально-методичний посібник містить матеріал про дидактичні основи викладання, основні правила і принципи навчання, види, форми і засоби організації освітнього процесу, методику підготовки та проведення лекційного, ...
 • Практичне право 

  Paskar, Aurika; Savchyn Савчин, Nelia Неля (Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022)
  Навчально-методичний посібник з дисципліни «Практичне право» підготовлено згідно з вимогами освітньо-професійної програми «Право», охоплює детальний опис дисципліни, програму навчальної дисципліни, розгорнуті плани та зміст ...
 • Екологічне та земельне право. Навчально-методичний посібник 

  Kozmuliak, Kateryna (ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2022)
  Видання розроблене відповідно до робочої програми навчального курсу дисципліни «Екологічне та земельне право» для спеціальності 081 «Право» з метою змістовного вивчення курсу «Екологічне та земельне право». Посібник містить ...
 • Міжнародне публічне право: навч.-метод. посібник 

  Задорожна, Світлана Михайлівна; Кирилюк, Наталя; Маник, Альона (Чернівці, Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021)
 • Цивільне процесуальне право України (Загальна частина) 

  Гетманцев, Олександр Валентинович; Кондрат’єва, Людмила Анатоліївна; Ostafiichuk, Liudmyla; Paskar, Aurika; Tatulych, Iryna (2022)
  У підручнику на основі чинного цивільного процесуального законодавства України, матеріалів судової практики розглядаються та аналізуються норми цивільного процесуального законодавства, науково-теоретичні погляди науковців ...
 • Цивільне процесуальне право України (Особлива частина) 

  Гетманцев, Олександр Валентинович; Кондрат’єва, Людмила Анатоліївна; Ostafiichuk, Liudmyla; Paskar, Aurika; Tatulych, Iryna (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022)
  У підручнику на основі чинного цивільного процесуального законодавства України, матеріалів судової практики розглядаються та аналізуються норми цивільного процесуального законодавства, науково-теоретичні погляди науковців ...
 • Цивільне процесуальне право України (Особлива частина) 

  Гетманцев, Олександр Валентинович; Кондрат’єва, Людмила Анатоліївна; Ostafiichuk, Liudmyla; Paskar, Aurika; TATULYCH, Iryna Yuriyivna (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022)
  У підручнику на основі чинного цивільного процесуального законодавства України, матеріалів судової практики розглядаються та аналізуються норми цивільного процесуального законодавства, науково-теоретичні погляди науковців ...

View more