Now showing items 1-20 of 147

  • 1. Методичні рекомендації щодо проведення педагогічної практики для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання, спеціальностей: 014 «Середня освіта (Історія)» та 032 «Історія та археологія» 

   Дробіна, Лілія Миколаївна; Яценюк, Галина Миколаївна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-10-09)
   У публікації викладено компетентності, результати навчання, основні вимоги, особливості, структуру та зміст педагогічної практики як обов’язкового компонента для здобувачів галузі знань – 01 «Освіта» за спеціальністю 014 ...
  • 2. Методичні рекомендації щодо проведення навчальної ознайомлювальної (педагогічної) практики зі спеціальності 014 «Середня освіта (Історія) для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання факультету історії, політології та міжнародних відносин 

   Яценюк, Галина Миколаївна; Дробіна, Лілія Миколаївна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-10-09)
   Методичні рекомендації підготовлені для здобувачів освіти спеціальності 014 «Середня освіта (Історія). Призначено для здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Висвітлюються організаційно-методичні ...
  • English Language Practicum (англійською мовою) 

   Головацька, Наталія Григорівна; Гладкоскок, Леся Григорівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-03-09)
   Посібник містить 10 тематичних уроків з фаховими автентичними текстами, до кожного з яких подані завдання на закріплення професійної лексики, активізацію та застосування лексичного матеріалу. Посібник укладений англійською ...
  • Gramatica istorică a limbii române 

   Кібак, Діана Вікторівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2022-03-01)
   Lucrarea dată cuprinde exerciții care cercetează anumite fenomene lingvistice din domeniul evoluției sunetelor, al originii și dezvoltării formelor gramaticale. Totodată în această lucrare sunt întrebări legate nemijlocit ...
  • LEGAMUS ET EXERCEAMUS 

   Загайська, Галина Михайлівна; Петришин, Марта Йосипівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2021-02-26)
   Посібник «Legamus et exerceamus» призначенo для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів, гімназій, коледжів та ліцеїв. Посібник складається з 45 текстів різного рівня складності, граматичних і тестових ...
  • Lingua Latina Theologica. Латинська мова 

   СМОЛЬСЬКА, Лариса Юріївна; ОЛІЩУК, Роксоляна Леонідівна; ЧАКАЛ, Інеса Степанівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2024-01-04)
   У двомовному (латинсько-українському) підручнику міститься короткий виклад основ граматики класичної латинської мови з примітками на граматичні особливості християнської (Latīna Christiāna), середньовічної (Latīna mediaevālis) ...
  • REPETITORIUM LATINUM 

   Загайська, Галина Михайлівна; Петришин, Марта Йосипівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2021-07-12)
   Навчальний посібник призначений для студентів гуманітарних факультетів. У збірнику подано тести до усіх розділів граматики латинської мови. Тестування дає можливість перевірити й оцінити рівень засвоєння студентами ...
  • Repetitorium Latinum. Pars prima 

   Загайська, Галина Михайлівна; Петришин, Марта Йосипівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2021-03-10)
   У збірнику подано вправи з усіх розділів граматики латинської мови. Вправи містять нескладну лексику, матеріал для запам’ятовування основних граматичних форм і вироблення навичок їх застосування. Збірник доповнено ...
  • Ukraine in the system of modern international legal order and Еuropean integration : problems of doctrine and practice in the context of modern humanitarian challenges 

   CHEPEL, Olha; DRĂGHICI, Vasile; FEDOROVA, Alla; HORODYSKYI, Ivan; HNATIUK, Tetyana; ILIKA, Maryna; KARVATSKA, Svitlana; KYRYLIUK, Nataliia; KUZMA, Viktoriya; MALISKA, Marcos Augusto; MELENKO, Sergiy; MITSIK, Vsevolod; REPETSKYI, Vasyl; RUDENKO, Oksana; SHAHBAZJAN, Karina; STROICH, Mariia; SYROID, Tetiana; TORONCHUK, Ivan; VAITSEKHOVSKA, Oksana; VDOVICHEN, Vitalii; VESELOVSKYI, Bohdan; VОLОSHCHUK, Оksana; YAREMCHUK, Vitalii; ZADOROZHNA, Svitlana (Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 2022-10-04)
   The monograph considers the theoretical and practical aspects of the development of modern international law and the place of Ukraine in the and European integration. The monograph sheds light on the problems of doctrine ...
  • Ukraine in the system of modern international legal order and еuropean integration: problems of doctrine and practice in the context of humanitarian challenges 

   Unknown author (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-09-12)
   Збірник тез міжнародної наукової конференції-презентації монографії впорядковано за підсумками міжнародної конференції-презентації колективної монографії «Ukraine in the system of modern international legal order and ...
  • Ukrainian Hogwarts: Вогняний кубок ОСС 

   Unknown author (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-06-22)
   У збірнику висвітлені результати студентських ідей у вигляді наукових матеріалів щодо актуальних проблем студентського самоврядування та шляхів їх вирішення. Видання адресоване студентам, а також усім учасникам освітнього ...
  • АДМІНІСТРАТИВНА ЮРИСДИКЦІЯ МІСЦЕВИХ ЗАГАЛЬНИХ СУДІВ 

   Щербанюк, Оксана Володимирівна; Вдовічен, Віталій Анатолійович; Гордєєв, Віталій Володимирович; Бзова, Лаура Георгіївна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2022-07-29)
   Навчально-методичний посібник «Адміністративна юрисдикція місцевих загальних судів» містить опис навчальної дисципліни, програму дисципліни, матеріали за темами, плани практичних занять, методичні вказівки до виконання ...
  • АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ 

   Абрамова, Алла Сергіївна; Бак, Наталія Андріївна; Жаворонок, Артур Віталійович (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-10-27)
   Видання містить методичні вказівки для роботи студентів під час вивчення курсу «Адміністрування податків»: план лекційних і практичних занять, перелік питань для самостійного опрацювання з деталізованими методичними ...
  • АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ (навчальний практикум) 

   Абрамова, Алла Сергіївна; Бак, Наталія Андріївна; Жаворонок, Артур Віталійович (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-10-27)
   Видання містить вказівки для роботи студентів під час вивчення курсу «Адміністрування податків» – тестові, ситуаційні практичні завдання та тематичні кросворди. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних ...
  • Актуальні питання приватного та публічного права 

   Гетьманцева, Ніна Дмитрівна; Боднарук, Микола Іванович; Процьків, Наталія Миколаївна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2022)
   У монографії, з урахуванням сучасних тенденцій розвитку науки та практики, розглядаються актуальні питання, що виникають у сфері цивільного права та процесу; сімейного права; трудового права та права соціального забезпечення. ...
  • АНДРІЙ КУШНІРЕНКО. ЛЮБІТЬ УКРАЇНУ. ВОКАЛЬНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ТВОРИ 

   Бондаренко, Віталій Володимирович; Мокрогуз, Інна Миколаївна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-10-26)
   Навчальний посібник відповідає програмам основних і вибіркових дисциплін «Інструментальне аранжування», «Читка партитур», «Оркестровий та ансамблевий клас», «Практикум оркестрового та ансамблевого музикування», «Оркестрове ...
  • АРЕАЛИ. ССАВЦІ 

   Добинда, Ірина Петрівна; Кирилюк, Сергій Миколайович (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-12-28)
   У навчальному посібнику детально розглянуто представників чотирьох родин хижаків, зокрема ведмедевих, псових (вовчих), котових (котячих) і мустелових (куницевих). Подано загальні відомості про тварин, ареали їх поширення, ...
  • АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ. РИСУНОК 

   Салевич, Іван Миколайович (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-06-15)
   Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів за спеціальністю Архітектура та містобудування та програмі дисципліни "Рисунок, живопис, скульптура". У стислій формі викладу та в логічній ...
  • БАНКІВСЬКИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ 

   Гладчук, Ольга Михайлівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-11-06)
   Опорний конспект лекцій зорієнтований на освітню програму підготовки магістрів за спеціальністю «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок». Видання містить короткі конспекти лекцій, запитання та завдання ...
  • Ботаніка 

   Літвіненко, Світлана Григорівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-11-03)
   Навчальне видання підготовлене відповідно до вузівської програми вивчення дисципліни «Ботаніка». Містить теоретичний матеріал до кожного лабораторного заняття, вказівки до виконання лабораторних занять, «німі» рисунки ...