Ця колекція містить навчальні посібники, методичні рекомендації та силабуси до навчальних дисциплін, які забезпечуються викладачами факультету

Recent Submissions

 • Курсова робота 

  Довгунь, Андрій Ярославович (Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, 2023-06)
  У рекомендаціях наведено вимоги до структури, подання та оформлення курсових робіт, а також порядок їх виконання та захисту. Методичні рекомендації побудовано відповідно до вимог чинних нормативних документів, а також з ...
 • Структури даних та алгоритми 

  Довгунь, Андрій Ярославович; Карачевцев, Артем Олегович; Яцько, Оксана Мирославівна (Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, 2024-01-30)
  У посібнику подані короткі теоретичні відомості з дисципліни «Структури даних та алгоритми». Наведені теоретичні відомості, типові приклади виконання таких розділів навчальної дисципліни, як основи теорії складності ...
 • Технології комп’ютерного проектування: автоматизоване проектування мовою LISP для середовища AutoCAD 

  Томка, Юрій Ярославович (Технодрук, 2024)
  Посібник "Технології комп’ютерного проектування: автоматизоване проектування мовою LISP для середовища AutoCAD" надає методичні вказівки та інструкції для вивчення та впровадження автоматизованого проектування з використанням ...
 • Талах М.В., Дворжак В.В. Навчальні проєкти у галузі аналізу даних та машинного навчання. Навчально-методичний посібник / Талах М.В., Дворжак В.В., – Чернівці: Технодрук, 2024. – 194 с 

  Талах, Марія Віталїївна; Дворжак, Валентина Володимирівна (Технодрук, 2024)
  Посібник створений з метою підтримки різноманітної аудиторії, включаючи студентів, викладачів, дослідників та фахівців, які бажають поглибити свої знання та навички у сфері аналізу даних та машинного навчання. Підручник ...
 • Інтелектуальний аналіз даних. Навчально-методичний посібник з лабораторних робіт 

  Талах, Марія Віталїївна (2024)
  Навчальний посібник надає студентам знання та навички для ефективного використання методів аналізу даних у різних сферах. Посібник охоплює широкий спектр тем, включаючи препроцесінг даних, алгоритми навчання з вчителем ...
 • Технології обробки Big Data 

  Талах, Марія Віталїївна (Технодрук, 2024-02-08)
 • Чисельні методи : навчальний посібник 

  Івашко, Віктор Вікторович; Карачевцев, Артем Олегович (2024)
  Навчальний посібник містить матеріали для вивчення теоретичних основ та практичного застосування теорії чисельних методів. Теоретичні положення інтерпретуються геометрично з відповідними ілюстраціями. Для більшості методів ...
 • Обчислювальна практика 

  Довгунь, Андрій Ярославович (Технодрук, 2023-08-30)
  Обчислювальна практика є складовою частиною навчального процесу і проводиться з метою закріплення, розширення і поглиблення теоретичних знань, набуття навичок та досвіду самостійної практичної роботи на комп’ютері. Завдання, ...
 • Алгоритмізація та програмування 

  Довгунь, Андрій Ярославович; Яцько, Оксана Мирославівна; Карачевцев, Артем Олегович (Технодрук, 2024-01-31)
  У посібнику подані короткі теоретичні відомості з програмування мовою С++. Наведені практичні завдання, типові приклади виконання таких розділів навчальної дисципліни «Алгоритмізація та програмування», як реалізація лінійних ...
 • Методи наукових досліджень 

  Ушенко, Олександр Григорович; Дуболазов, Олександр Володимирович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2023)
  Викладено матеріал який, передбачає поглиблене вивчення наукових підходів, аналізу задачей і синтезу науково-технічних рішень. Для студентів технічних факультетів за спеціальністю «Видавництво та поліграфія»
 • МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕТОДИЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

  Дуболазов, Олександр Володимирович; Солтис, Ірина Василівна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2023)
 • Медіапланування 

  Огірко, Михайло Олегович (2024)
  Конспект лекцій присвячений основним стратегіям та методам розробки ефективних рекламних кампаній через раціональний розподіл рекламного бюджету між різними медіа-каналами. Підкреслюється важливість медіапланування ...
 • СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ВИДАЧНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ 

  Курек, Єлена Ігорівна; Морфлюк-Щур, Вікторія Валеріївна; Солтис, Ірина Василівна (2021)
  Методичні рекомендації складені відповідно до програми курсу „Системи керування видавничо-поліграфічними процесами” і містять опис практичних робіт, які виконуються студентами 5 курсу спеціальності 186 “Видавництво та ...
 • УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ 

  Курек, Єлена Ігорівна; Горський, Михайло Петрович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2012)
  Методичні рекомендації складені відповідно до програми курсу „Управління проектами” і містять опис практичних робіт, які виконуються студентами 5 курсу спеціальності 186 “Видавництво та поліграфія” навчальнонаукового ...
 • Електричні системи та мережі 

  Парфенюк, Орест Архипович (Чернівецький національний університет, 2013-03-15)
  У виданні викладено основні відомості про конструктивне виконання повітряних і кабельних ліній електропередач. Наведено знання про параметри, схеми, алгоритми розрахунку установлених режимів, якість електричної енергії та ...
 • РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ В ІТ-ГАЛУЗІ 

  Угрин, Дмитро Ілліч; Довгунь, Андрій Ярославович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2023-11-23)
  У навчально-методичному посібнику подано комплексну та логічно структуровану модель організації ризик-менеджменту та маркетингу в ІТ-галузі на організаційному рівні. У ньому розглянуто роль та місце підсистеми ризик-менеджменту ...
 • ПРОФЕСІЙНЕ СТАЖУВАННЯ 

  Unknown author (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2023-11-23)
  У навчально-методичному посібнику визначено зміст і послідовність проведення професійного стажування, основні вимоги щодо його форматування, а також надані критерії оцінювання та рекомендації для захисту. Ця публікація ...
 • FULL-STACK РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ДОДАТКІВ 

  Unknown author (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2023-10-24)
  Пропонований посібник присвячено теоретичним та практичним аспектам full-stack розробці інтелектуальних додатків. Наведено типові приклади розробки інтелектуальних додатків та їх full-stack розробки. У посібнику розглянуто ...
 • ТЕХНІКА ВИСОКИХ НАПРУГ 

  Майструк, Едуард Васильович; Козярський, Дмитро Петрович (Чернівецький національний університет, 2012-04-24)
  У посібнику викладено основи знань про електричні розряди в газоподібних, рідких, твердих та комбінованих діелектриках, розглянуто конструкції зовнішньої ізоляції ліній електропередач і підстанцій, ...
 • МЕТРОЛОГІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ 

  Мар'янчук, Павло Дмитрович (Рута, 2005-12-08)
  У посібнику наведено визначення основних термінів, які використовуються в метрології і стандартизації, приведено основні положення законодавства про метрологію і метрологічну діяльність, описано принципи дії вимірювальних ...

View more