Show simple item record

dc.contributor.authorТретякова, Олена Василівна
dc.contributor.authorХарабара, Віолетта
dc.contributor.authorГрешко, Роман Ігорович
dc.date.accessioned2021-11-19T17:51:43Z
dc.date.available2021-11-19T17:51:43Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationТретякова О. В., Харабара В. М., Р. І. Грешко Фінансові аспекти ринку освітніх послуг в сучасних умовах. Ефективна економіка. 2020. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7949 (дата звернення: 19.11.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.58uk_UA
dc.identifier.issn2307-2105
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1784
dc.description.abstractДосліджено теоретичні та методичні основи сучасних тенденцій розвитку ринку освітніх послуг України та виявлено актуальні проблеми його функціонування. Розкрито фактори щодо змін на ринку освітніх послуг які спричинені процесами інтеграції, що ведуть до формування єдиних підходів до вимог сучасного професіонала, що забезпечує рухливість трудових ресурсів. Про аналізовано механізм формування та використання фінансування, що є основою щодо виявлення додаткових резервів та поліпшенню основних фінансово-економічних показників діяльності закладів вищої освіти. Розглянуті основні завдання у сфері ефективного використання їх фінансових ресурсів є забезпечення оптимального співвідношення між бюджетним і позабюджетним фінансуванням шляхом формування їх структури та відповідних розмірів. Досліджено динаміку функціонування первинного і вторинного секторів народного господарства. Проведено діагностику та оцінку розвитку регіональних ринків освітніх послуг на основі оцінки попиту, ціни, пропозиції, інфраструктури. Розкрито економічні засади розвитку регіональних ринків освітніх послуг в умовах європейської інтеграції України. Обґрунтовано стратегічні напрями розвитку регіональних ринків освітніх послуг в умовах європейської інтеграції, що передбачають удосконалення інституційного забезпечення системи освіти відповідно до європейських вимог; приведення у відповідність ринку освітніх послуг до потреб регіонального ринку праці та пріоритетів програм регіонального розвитку; запровадження інноваційних підходів до функціонування сфери освіти; диверсифікацію джерел фінансування освітньої діяльності; налагодження взаємодії освіти, науки, бізнесу й влади, що сприятиме адаптації освітньої політики України до європейських норм та стандартів. Запропоновані шляхи посилення державного контролю за вмістом освітніх програм і якістю їх реалізації в освітніх установах усіх рівнів, незалежно від їх відомчої належності та форми власності та напрями управління процесом працевлаштування населення на основі ув'язки економічних інтересів особистості та держави.uk_UA
dc.description.sponsorshipФінансів і кредитуuk_UA
dc.publisherЕфективна економікаuk_UA
dc.subjectринок освітніх послугuk_UA
dc.subjectтрудовий потенціалuk_UA
dc.subjectкадрове забезпеченняuk_UA
dc.subjectсистема вищої освітиuk_UA
dc.subjectВНЗuk_UA
dc.titleФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В СУЧАСНИХ УМОВАХuk_UA
dc.title.alternativeFINANCIAL ASPECTS OF THE EDUCATIONAL SERVICES MARKET IN MODERN CONDITIONSuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record