Show simple item record

dc.contributor.authorМаханець, Любов Леонідівна
dc.contributor.authorГригорків, Марія Василівна
dc.contributor.authorВінничук, Олена Юріївна
dc.contributor.authorЯрошенко, Олена Іванівна
dc.date.accessioned2021-11-20T20:10:05Z
dc.date.available2021-11-20T20:10:05Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationГригорків М.В., Вінничук О.Ю., Маханець Л.Л., Ярошенко О.І. Модель еколого-економічної динаміки з лінійними функціями економічної поведінки. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2021. Вип.2 (82). Економічні науки. С. 79-89uk_UA
dc.identifier.issn2310-8185
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1951
dc.description.abstractРозроблено динамічну модель односекторної економіки, у якій, крім виробництва основної агрегованої продукції, здійснюється також утилізація виробничих відходів. Формалізація моделі враховує також соціально-економічну кластеризацію суспільства, що дозволяє виокремити у моделі групи власників виробництв і робітників та описати динаміку їхніх ліквідних заощаджень, роль яких у функціонуванні економіки є принципово важливою. Крім цих величин, до змінних моделей належать також ціна на основну продукцію, тариф на утилізацію виробничих решток і обсяг забруднення довкілля неутилізованими відходами. У сукупності усі змінні моделі формують фазовий простір траєкторій еколого-економічної динаміки. Модель призначена для якісного та кількісного аналізу динаміки еколого-економічних систем описаного типу. Дослідження такої динаміки можливе у режимі імітаційних експериментів з моделлю, результати яких дозволяють виявити загальні тенденції та закономірності розвитку односекторної економіки в умовах її екологізації та соціально-економічної кластеризації.uk_UA
dc.description.sponsorshipекономіко-математичного моделюванняuk_UA
dc.subjectмодель, еколого-економічна динаміка, односекторна економіка, функція економічної поведінки, соціально-економічна кластеризація.uk_UA
dc.titleМОДЕЛЬ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ З ЛІНІЙНИМИ ФУНКЦІЯМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИuk_UA
dc.title.alternativeMODEL OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC DYNAMICS WITH LINEAR FUNCTIONS OF ECONOMIC BEHAVIORuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record