Show simple item record

dc.contributor.authorZRYBNIEVA, Iryna
dc.date.accessioned2021-11-24T20:44:09Z
dc.date.available2021-11-24T20:44:09Z
dc.date.issued2019-06-26
dc.identifier.citationЗрибнєва І. П. Зарубіжний досвід стимулювання інноваційно-технологічної активності малого і середнього підприємництва. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Вип. 3 (71). Ч. 1. С. 267–273. DOI: http://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-76uk_UA
dc.identifier.issn2520-2200
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2480
dc.description.abstractУ статті автор визначає, що одним з популярних напрямів стимулювання інноваційно-технологічного підприємництва в зарубіжних країнах (Китай, Японія, Індія) є різноманітні програми технологічної та фінансової підтримки. Даний напрям передбачає пов'язаність з такими механізмами підтримки малого бізнесу як пряме фінансування (позики, субсидії) інноваційних малих та середніх підприємств, цільові дотації на дослідження і розробки, фонди з впровадження інновацій, спрощення оподаткування (відрахування з оподатковуваної бази витрат на дослідження і розробки та списання інвестицій на них, пільгове оподаткування НДІ та університетів; відстрочка, пільги зі сплати загальнодержавних та місцевих податків), державне програмування зниження ризиків і відшкодування збитків, правове забезпечення захисту інтелектуальної власності. В сфері оподаткування інноваційно-технологічного підприємництва в деяких із цих країн спеціальні податкові режими відсутні (Великобританія, Нідерланди, США, Швеція), а в деяких мають місце спеціальні програми (Японія). Перспективним методом стимулювання розвитку конкурентоздатних суб'єктів інноваційно-технологічного підприємництва в зарубіжній практиці є використання комплексної системи податкових пільг, що носять адресний характер: звільнення від ПДВ авансових платежів за інноваційні товари з тривалим циклом виробництва; зменшення податку на прибуток протягом періоду окупності конкретного інноваційно-технологічного проекту; зменшення або звільнення від сплати ПДВ та мита на імпортоване обладнання, комплектуючі, матеріали; зменшення на суму витрат на дослідження та розробки оподатковуваної бази з податку на прибуток; зменшення ставок податку на майно з метою стимулювання більш широкого використання обладнання. Ці заходи, безумовно, повинні бути враховані в загальній стратегії інноваційного розвитку кожної країни. Другою великою групою заходів підтримки інноваційно-технологічного підприємництва за кордоном є їх інформаційна та консультаційна підтримка (Японія, Канада, Південна Корея). Значущу роль у створенні громадської думки і його активному впливі на розвиток і вдосконалення державної політики щодо інноваційно-технологічного підприємництва належить різним об'єднань, спілкам та асоціаціям підприємців, які здійснюють пропаганду ідей приватного підприємництва, а також їх лобіювання на різних рівнях влади.uk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherPROBLEMS OF SYSTEMIC APPROACH IN THE ECONOMYuk_UA
dc.subjectінноваційно-технологічна діяльністьuk_UA
dc.subjectпідприємництвоuk_UA
dc.subjectмале та середнє підприємствоuk_UA
dc.subjectфінансова підтримкаuk_UA
dc.subjectоподаткуванняuk_UA
dc.subjectкредитуванняuk_UA
dc.subjectінноваціїuk_UA
dc.titleЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВАuk_UA
dc.title.alternativeTHE FOREIGN EXPERIENCE OF STIMULATION OF INNOVATIVE AND TECHNOLOGICAL ACTIVITY OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISESuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record