Show simple item record

dc.contributor.authorФень, Катерина Сергіївна
dc.contributor.authorFen, Kateryna
dc.date.accessioned2022-01-21T10:49:30Z
dc.date.available2022-01-21T10:49:30Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2313-8114
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3414
dc.description.abstractСукупність питань, пов’язаних із забезпеченням економічної безпеки підприємства, потребує від управляючих різних рівнів достатньо глибоких теоретичних знань та практичних навичок управлінських рішень. Забезпечення нормалізованої та ефективної господарської діяльності окремого підприємства є найважливішим аспектом досягнення певного рівня економічної безпеки. Будь-який зв’язок з часом може бути перерваний або порушений під впливом різних обставин, а отже діяльність підприємства піддається постійній небезпеці. Порушення каналів зв’язків може відбутися з наступних причин: в результаті конкуренції (добросовісної та недобросовісної); змін у навколишньому середовищі, що змушує підприємство переглядати умови договору або контракту (зміна цін, податкового законодавства, соціально-політичної ситуації); з появою більш вигідних пропозицій (більш рентабельного договору, більш привабливих умов роботи); зміни особистих відносин між керівниками; зміни фізичних умов переміщення товарних, фінансових і трудових ресурсів (в результаті аварій та інших катаклізмів, зміни митних умов, виникнення нових меж або регіональних відносин). Мета статті – висвітлення пріоритетних напрямків зміцнення економічної безпеки підприємств харчової промисловості. Теоретичну та методологічну основу наукового дослідження складають фундаментальні положення економічної теорії, теорії економічного посередництва та сучасні концепції менеджменту, а також наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, присвячені проблемам забезпечення ефективного розвитку економічної безпеки. У процесі вирішення завдань використовувалися наступні методи наукового пізнання: загальнонаукові; порівняльний та статистичний аналіз; системно-структурний аналіз; групування; економіко-математичне моделювання. Основні отримані результати полягають у використанні науково-практичних засад та в обґрунтуванні механізмів економічної безпеки підприємства до розв’язання проблем, пов’язаних з розвитком економічної безпеки підприємств харчової промисловості. Наукова новизна дослідження полягає у поглибленні теоретичних і методичних засад та розробці практичних рекомендацій щодо зміцнення економічної безпеки підприємств харчової промисловості.uk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherНауковий вісник Мукачевського державного університетуuk_UA
dc.relation.ispartofseriesВипуск 1.;С. 64-75.
dc.subjectекономічна безпека підприємства, харчова промисловість, зміцнення, напрямки.uk_UA
dc.titleПріоритетні напрями зміцнення економічної безпеки підприємств харчової промисловостіuk_UA
dc.title.alternativeПріоритетні напрями зміцнення економічної безпеки підприємств харчової промисловостіuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record