Show simple item record

dc.contributor.authorДроняк, Ніна Василівна
dc.date.accessioned2022-02-03T16:53:16Z
dc.date.available2022-02-03T16:53:16Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationДроняк Н. Вивчення впливу Інтернет-ресурсів на формування агресивності підлітка. Дипломна робота. Чернівці. 2021uk_UA
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3703
dc.description.abstractУ магістерському проекті розглядається проблема взаємозв ́язку інтернет- залежності у підлітковому віці та агресивної поведінки. Об’єктом магістерського дослідження здобувачка обрала негативний вплив інтернет-ресурсів на формування особистості підлітка. Предметом дослідження постала агресивна поведінка підлітків пов'язана з Інтернет-залежністю. Метою роботи, було дослідити взаємозв’язок між інтернет-залежністю та проявами агресивності у підлітків. За структурою робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел із 77 найменувань та додатків. Загальний обсяг 79 сторінок. У першому розділі дипломної магістерської роботи розкрито теоретичні основи інтернет-середовища та його вплив на формування агресивної поведінки підлітків. У другому розділі проаналізовано ризики негативного впливу інтернет- ресурсів на підлітків, а також викладено результати емпіричного дослідження, метою якого було виявити взаємозв’язок між інтернет-залежністю та проявами агресивності у підлітків. Здійснене в магістерській роботі комплексне дослідження агресивної поведінки підлітків пов'язаної з Інтернет-залежністю дозволило сформулювати певні висновки про те, що в сучасній літературі немає єдиної думки про проблему зв'язку інтернет-залежної поведінки і агресивності. Магістрантка схиляється до припущення про наявність третього фактору, який зумовлює обидва феномена, і визнає необхідність проведення подальших досліджень на цю тему.uk_UA
dc.description.sponsorshipкафедра педагогіки та соціальної роботиuk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherкафедра педагогіки та соціальної роботиuk_UA
dc.subjectінтернет-ресурсиuk_UA
dc.subjectпідліткиuk_UA
dc.subjectагресивністьuk_UA
dc.subjectінтернет- залежністьuk_UA
dc.subjectмережа Інтернетuk_UA
dc.subjectінтернет-середовищеuk_UA
dc.subjectсоціалізаціяuk_UA
dc.titleВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ НА ФОРМУВАННЯ АГРЕСИВНОСТІ ПІДЛІТКАuk_UA
dc.typeThesisuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record