Show simple item record

dc.contributor.authorГладій, Тетяна Андріївна
dc.date.accessioned2022-02-08T09:23:51Z
dc.date.available2022-02-08T09:23:51Z
dc.date.issued2021-12
dc.identifier.citationГладій Т. (2021). Фразеологізми «Російсько-українського словника» за ред. А. Кримського та С. Єфремова: перспективи впровадження в сучасний освітній процес. Магістерська робота, Філологічний факультет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковичаuk_UA
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3888
dc.description.abstractМета кваліфікаційної роботи – з’ясувати роль академічного «Російськоукраїнського словника» як важливого джерела фіксування та закріплення фразеологічних одиниць української мови, їх синонімічних відповідників та варіантів. Об’єктом дослідження у кваліфікаційній роботі є фразеологічний склад матеріалів академічного «Російсько-українського словника» за редакцією А. Кримського та С. Єфремова (1924–1933). Предмет дослідження становлять лексико-граматичні особливості, системні зв’язки, явище варіативності та компонентний склад фразеологічних одиниць РУСа. Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній досліджено й систематизовано різнорідний фразеологічний матеріал «Російсько-українського словника» за ред. А. Кримського та С.Єфремова. Витлумачено і подано пояснення до аналізованих ФО. Проаналізовано системні зв’язки, явище варіативності та особливості компонентного складу фразеологічних одиниць лексикографічної праці, що і зумовлює вагомість дослідження. Методи дослідження. При виконанні кваліфікаційної роботи використані такі методи наукового аналізу: описового (для ґрунтовного аналізу історії укладання й використання матеріалів РУСа; для опису теоретичної бази дослідження та характеристики мовних одиниць); зіставного (зіставлення фразеологізмів РУСа із фразеологізмами інших словників); структурного (компонентний аналіз) (використаний для розрізнення значень фразеологізмів як синонімічних чи варіативних понять); метод суцільної вибірки (виокремлення та аналіз фразеологізмів із зооморфним компонентом). Структура роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів (Розділ 1. Теоретичні та практичні аспекти дослідження матеріалів «Російсько-українського словника» за ред. А. Кримського та С. Єфремова. Розділ 2. Фразеологічні одиниці у перекладній частині «Російсько-українського словника» за ред. А. Кримського та С. Єфремова: структурно семантичні особливості. Розділ 3. Лексикографування фразеологічної синонімії та антонімії. Явище варіативності в академічному словнику. Розділ 4. Лінгводидактичні особливості використання фразеологічних одиниць «Російсько-українського словника» за ред. А. Кримського та С. Єфремова у закладах загальної середньої освіти); висновків до розділів, загальних висновків, списку використаної літератури (84 позицій). Докладний розгляд комплексу питань, пов’язаних з функціонуванням РУСа, а також ґрунтовний аналіз фразеологічного потенціалу словника сприятимуть утвердженню його авторитету на сучасному етапі розвитку української перекладної лексикографії як найактуальнішого сьогодні у вітчизняному словникарстві. Пропоноване дослідження уможливить доцільне відновлення національних мовних ресурсів: лексичних, словотвірних, фразеологічних.uk_UA
dc.description.sponsorshipсучасної української мовиuk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.titleФразеологізми «Російсько-українського словника» за ред. А. Кримського та С. Єфремова: перспективи впровадження в сучасний освітній процесuk_UA
dc.title.alternativePhraseologisms of the «Russian-Ukrainian Dictionary», ed. A. Krymsky and S. Efremov: prospects for implementation in the modern educational process.uk_UA
dc.typeThesisuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record