Show simple item record

dc.contributor.authorНиколайчук, Іванна
dc.contributor.authorКопильчук, Галина
dc.contributor.authorСорока, Вікторія
dc.date.accessioned2022-04-18T11:24:48Z
dc.date.available2022-04-18T11:24:48Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4262
dc.description.abstractУ роботі представлені дослідження редокс-статусу глутатіонової системи та активності ензимів регенерації глутатіону в гепатоцитах щурів за умов різного забезпечення харчового раціону протеїном та сахарозою: вмісту відновленої та окисленої форм глутатіону, редокс-індексу глутатіону, глутатіонредуктазної та глюкозо-6-фосфатдегідрогеназної активностей. Впродовж експерименту дослідні тварини споживали напівсинтетичний раціон AIN-93 відповідно до рекомендацій Американського інституту нутрієнтології. Виділення гепатоцитів проводили неензиматичним методом розчином Хенкса з додаванням 2 мМ ЕDТА. Концентрацію відновленого глутатіону досліджували за допомогою реактиву Елмана після депро-теїнізації зразків на спектрофотометрі CARY 60 (CША) при довжині хвилі 412 нм. Для визначення вмісту окис-леного глутатіону до реакційної суміші вносили цинковий пил з метою переведення окисленої форми у відновле-ну. Активність глутатіонредуктази в гепатоцитах визначали за швидкістю окислення NADPH+H+. Активність глюкозо-6-фосфатдегідрогенази досліджували за швидкістю відновлення NADP+ при довжині хвилі 340 нм. Встановлено, що за умов споживання надмірного вмісту сахарози на тлі нестачі харчового протеїну в гепато-цитах щурів відбувається максимальне зниження вмісту GSH (в 4,5 разів порівняно з контролем) з одночасним зростанням рівня GSSG (у 12 разів порівняно з контролем), що характеризується достовірним зменшенням редокс-індексу глутатіону та вказує на порушення окисно-відновної рівноваги у спряженій системі перетво-рення GSH ↔ GSSG. Дефіцит харчового протеїну призводить до активації ензимів регенерації глутатіону – глутатіонредуктази та глюкозо-6-фосфатдегідрогенази в гепатоцитах щурів, що, ймовірно, спрямовано на підтримку стабільного рівня GSH за умов порушення процесу його синтезу в γ-глутамілцистеїнсинтетазній реакції. Надмірне споживання сахарози виступає ключовим чинником зниження активності досліджуваних ензимів у клітинах печінки щурів, що призводить до блокування першого етапу пентозофосфатного циклу. Тому зменшення кількості NADPH, як наслідок встановлених змін, можна розглядати як одну із причин зниження вмісту відновленого глутатіону в клітинах печінки тварин за даних експериментальних умов.uk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.relation.ispartofseriesТ.13;Вип.2
dc.subjectглутатіонuk_UA
dc.subjectглутатіонредуктазаuk_UA
dc.subjectглюкозо-6-фосфатдегідрогеназаuk_UA
dc.subjectредокс-індексuk_UA
dc.subjectгепатоцитиuk_UA
dc.subjectвисокосахарозний раціонuk_UA
dc.subjectаліментарна депривація протеїнуuk_UA
dc.titleАктивність ензимів регенерації глутатіону в гепатоцитах щурів за умов нутрітивного дисбалансуuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record