Show simple item record

dc.contributor.authorKyfyak, Viktoria
dc.contributor.authorProkopets, Liudmyla
dc.date.accessioned2022-11-16T09:17:53Z
dc.date.available2022-11-16T09:17:53Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationПрокопець Л. В., Кифяк В. І. Розвиток електронної біржової торгівлі в Україні. Ефективна економіка. 2022. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10299. DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.90uk_UA
dc.identifier.issn2307-2105
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5553
dc.descriptionThe article considers the main prospects for the development of global e-commerce as a phenomenon. Today, international stock trading is an integral part of the infrastructure market, and the stock exchange is the most organized and developed form of trade with the most active indicators of development and transformation, so the aim of the study is to study theoretical and practical aspects electronic exchange at the present stage in terms of the use of automated software and the latest technologies. In particular, the chronology of the main periods of origin and development of the classical stock market is determined, the management of exchange operations with artificial intelligence is analyzed, the tendencies of development of specialized programs for e-commerce and involvement of cryptocurrency economy in creation of new stage of e-exchange trade development are considered. Also in the scientific work the prospects of formation of the future territorial structure of electronic exchange trade and creation of the mechanism of its regulation are analyzed. The peculiarities and preconditions of the development of the commodity exchange in Ukraine were also considered. Description of the current state of commodity exchanges in the world and in Ukraine; the directions of the state's influence on the development of commodity exchanges in Ukraine are revealed. The main reasons for the development of domestic trade in goods are: the implementation of structural economic changes in the direction of increasing competition and reducing the share of the shadow sector; legislative changes in the regulation of exchange activities that contribute to the unification of exchanges, their offer of modern services, unification of exchange goods, the development of electronic exchange trade; intensifying the activities of exchanges to attract more customers by increasing the availability of electronic exchange trading, the organization of trade in derivatives, providing guarantees of contracts. Prospects for the development of electronic exchange trade are considered, and it is concluded that it has greatly simplified the work of exchanges, and the electronicization of exchange activities is one of the stages in the development of this area. Today, the changes taking place in the world economy are giving rise to completely new phenomena and processes. They are transforming eexchange trading and causing the emergence of new forms and tools.uk_UA
dc.description.abstractстатті розглядаються основні перспективи розвитку світової електронної комерції як явища. Сьогодні міжнародна фондова торгівля є невід’ємною частиною ринку інфраструктури, що формує ринкове середовище, а фондова біржа є найбільш організованою розвиненою формою торгівлі з найактивнішими показниками розвитку і трансформації, тому метою дослідження є: вивчення теоретичних і практичних аспектів, тенденцій і основних векторів розвитку електронної біржі на сучасному етапі з точки зору використання автоматизованого програмного забезпечення та новітніх технологій. Зокрема, визначено хронологію основних періодів виникнення та розвитку класичного фондового ринку, аналізується менеджмент біржових операцій за допомогою штучного інтелекту, розглянуто тенденції розвитку спеціалізованих програм для електронної торгівлі та залучення крипто-валютної економіки у створенні нового етапу розвитку електронної біржової торгівлі. Також в науковій роботі аналізуються перспективи формування майбутньої територіальної структури електронної біржової торгівлі i створення механізму її регулювання. Також було розглянуто особливості та передумови розвитку товарної біржі в Україні. Опис сучасного стану товарних бірж у світі та в Україні; розкрито напрямки впливу держави на розвиток товарних бірж в Україні. Основними причинами розвитку внутрішньої торгівлі товарами є: здійснення структурних економічних змін у бік посилення конкуренції та зменшення частки тіньового сектора; законодавчі зміни в регулюванні біржової діяльності, що сприяють уніфікації бірж, пропозиції ними сучасних послуг, уніфікації біржових товарів, розвитку електронної біржової торгівлі; активізація діяльності бірж для залучення більшої кількості клієнтів за рахунок збільшення доступності електронної біржової торгівлі, організації торгівлі деривативами, надання гарантій виконання контрактів.uk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherЕфективна економікаuk_UA
dc.relation.ispartofseries;5
dc.subjectКлючові слова: біржова торгівля; біржа; конкуренції; електронна біржова діяльність; товарна біржа;інтернет технології.uk_UA
dc.titleРОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІuk_UA
dc.title.alternativeDEVELOPMENT OF ELECTRONIC EXCHANGE TRADE IN UKRAINEuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record