Show simple item record

dc.contributor.authorFedoriak, Mariia
dc.contributor.authorТимочко, Л.І.
dc.contributor.authorShkrobanets, Oleksandr
dc.contributor.authorZhuk, Alina
dc.contributor.authorМиколайчук, Віра
dc.contributor.authorDeli, Olga
dc.contributor.authorPodobivskiy, Stepan
dc.contributor.authorKalynychenko, Olga
dc.contributor.authorМельниченко, Галина
dc.contributor.authorZarochentseva, Oksana
dc.contributor.authorБуркут, Володимир
dc.contributor.authorSosnovskyi, Kostiantyn
dc.date.accessioned2022-11-18T09:40:23Z
dc.date.available2022-11-18T09:40:23Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationФедоряк М. М., Тимочко Л. І., Шкробанець О. О., Жук А. В., Миколайчук В. Г., Делі О. Ф., Подобівський С. С., Калиниченко О. О., Мельниченко Г. М., Зароченцева О. Д., Буркут В. І., Сосновський К. С. Втрати бджолиних колоній в Україні: результати після зимівлі 2020–2021 роках. Біологічні системи. 2022. Т.14.Вип 1. С.45–55uk_UA
dc.identifier.issn2078-8673
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5709
dc.descriptionThe western honey bee (Apis mellifera L., Hymenoptera: Apidae) is a species of invaluable economic, agricultural and environmental importance. However, over the last decades, most countries around the world have faced serious problems of bee health and surviving. The purpose of this study was to analyze the success of A. mellifera colonies wintering in Ukraine (2020–2021). The research was conducted by interviewing practicing beekeepers according to a standardized protocol devel-oped by the monitoring coordinators of the international association COLOSS. The total losses of bee colonies after the winter of 2020–2021 in Ukraine was 15.18%, having increased 1.6 times com-pared to the last year (9.29%). The mortality rate (8.93%) also increased (after the winter of 2019-2020 it was 5.41%). The rate of fatal problems with the queens (4.58%) increased 2.1 times (after the winter of 2019-2020 - 2.19%), while losses due to natural disasters did not change (1.7%). The highest total losses were recorded in the mixed forest and steppe zones: 23.7% and 21.6% respectively. Mortality var-ied in different physiographic zones from 7.22% to 12.79%; losses due to queen problems ranged from 2.79% to 12.01%. For the first time we found that the loss rate due to queen problems (12.01%) prevails over the mortality rate (10.34%) in the mixed forest zone. Significantly higher losses were found in small apiaries (24.63%) compared to medium and large (15.29% and 9.80% respectively). The number of beekeepers who treated their colonies for varroosis increased (97.38% compared to 90.6% after the winter of 2019-2020). 15.34% of the respondents treated colonies without prior monitoring and 1.62% of respondents, on the con-trary, only monitored but did not treat their colonies. 0.87% of beekeepers did not monitor or treat the colonies. The majority of respondents chose drugs based on amitraz (fumigation – 39.95%, plates – 22.54%) and flumethrin (17.29%). Ukrainian beekeepers reduce using of folk remedies for varroosis (2.18% before the winter of 2020-2021, 3.60% – before the winter of 2019-2020 and 6.65% – before the winter of 2018-2019).uk_UA
dc.description.abstractЗахідна медоносна бджола (Apis mellifera L., Hymenoptera: Apidae) – вид, що має неоціненне економічне, сільськогосподарське та екологічне значення. Однак, за останні десять років більшість країн світу зіткнулися із серйозною проблемою стрімкого скорочення чисельності бджолиних колоній. Мета роботи: аналіз успішності зимівлі колоній A. mellifera в Україні за даними моніторингу, координованого асоціацією COLOSS (зимівля 2020–2021 рр.). Дослідження проводили шляхом опитування практикуючих бджолярів за стандартизованим протоколом, розробленим координаторами міжнародного моніторингу асоціації COLOSS. Встановлено зростання більшості показників втрат колоній A. mellifera порівняно з минулорічною зимівлею. Загальні втрати бджолиних колоній після зимівлі 2020–2021 рр. в Україні становили 15,18 %, збільшившись в 1,6 рази порівняно із минулорічними (9,29 %). Показник смертності (8,93 %) зазнав такого ж зростання (після зимівлі 2019–2020 – 5,41 %). Рівень фатальних проблем з матками (4,58 %) збільшився в 2,1 рази (після зимівлі 2019–2020 – 2,19 %), тоді як втрати через негативні природні явища (1,7 %) залишились незмінними (1,69 %). У зоні мішаних лісів та степовій зоні, як і минулого року, відмічено найбільші загальні втрати: 23,7 % та 21,6 % відповідно. Зберігається тенденція до переважання серед загальних втрат частки смертності (у різних фізико-географічних зонах від 7,22 % до 12,79 %), проте в зоні мішаних лісів показник втрат через проблеми із бджолиними матками (12,01 %) превалює над рівнем смертності (10,34 %). В цілому, втрати через проблеми із бджолиними матками становлять від 2,79 % до 12,01 %. Традиційно, достовірно більші втрати виявлено на малих пасіках (24,63 %) порівняно із середніми та великими (15,29 % та 9,8 % відповідно). Зросла кількість бджолярів, які лікували свої колонії від вароозу (97,38 % порівняно із 90,6 % після зимівлі 2019-2020 рр.), а також тих, які обробляли колонії без попереднього моніторингу закліщованості (15,34 %). 1,62 % респондентів, навпаки, проводили лише моніторинг вароозу за відсутності лікування. Значно зменшилась кількість пасічників (0,87 %), які не здійснювали ні моніторингу, ні обробки бджолосімей (минулого року – 8,0 %). Більшість респондентів обирали препарати на основі амітразу (обкурювання – 39,95 %, в пластинках – 22,54 %) та флуметрину (17,29 %). Відмічено стійку тенденцію до зменшення популярності народних методів лікування вароозу (2,18 % бджолярів цього року, 3,60 % – перед зимівлею 2019-2020 рр. та 6,65 %– перед зимівлею 2018-2019 рр.).uk_UA
dc.description.sponsorshipЕкології та біомоніторингуuk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.subjectApis melliferauk_UA
dc.subjectвтрати колонійuk_UA
dc.subjectмоніторингuk_UA
dc.subjectсмертністьuk_UA
dc.subjectбджільництвоuk_UA
dc.subjectвароозuk_UA
dc.titleВтрати бджолиних колоній в Україні: результати після зимівлі 2020–2021 рокахuk_UA
dc.title.alternativeHoney bee colony losses in Ukraine: results after the winter of 2020–2021uk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record