Show simple item record

dc.contributor.authorГалушка, Зоя Іванівна
dc.date.accessioned2022-11-24T16:17:12Z
dc.date.available2022-11-24T16:17:12Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationГалушка З.І. Гнучкі методи управління проєктами: роль проєктного менеджера. Проблеми системного підходу в економіці. Випуск 4(84) / 2021. С. 37-43.uk_UA
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6187
dc.description.abstractУ статті актуалізується проблема зміни ролі проєктного менеджера під час переходу до вико- ристання гнучких методів управління. Дається характеристика аgile-менеджменту, визначено основні ідеї та принципи, які виокремлюють його як ціннісно-орієнтований менеджмент, що має низку переваг. Наведено порівняння характеристик Scrum- та Kanban-методів гнучкого управ- ління. Обґрунтовано, що ефективне використання гнучких методів управління можливе лише за наявності у проєктного менеджера низки особистісно-управлінських та професійно-технічних компетенцій, що в agile-командах мають особливий зміст та значення. Наявність таких компетен- цій розглядається як можливість виявити критерії оцінювання знань, умінь та навичок проєктного менеджера. Показано, що управління проєктами формує навички створення проєктно-орієнто- ваної організації зі своєю проєктною культурою, стилем управління, вмінням вести переговори, приймати ефективні рішення у відносинах зі стейкхолдерами.uk_UA
dc.description.sponsorshipекономічної теорії, менеджменту і адмініструванняuk_UA
dc.publisherжурнал "Проблеми системного підходу в економіці"uk_UA
dc.subjectаgile-менеджмент, управління проєктами, стратегічне управління, Scrum, Kanban, проєктний менеджер, ділові компетенції та функції проєктного менеджераuk_UA
dc.titleГнучкі методи управління проєктами: роль проєктного менеджераuk_UA
dc.title.alternativeFLEXIBLE PROJECT MANAGEMENT METHODS: THE ROLE OF THE PROJECT MANAGERuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record