Show simple item record

dc.contributor.authorBudnikevich, Iryna
dc.contributor.authorDuziak, Kseniia
dc.contributor.authorБуднікевич, Ірина Михайлівна
dc.contributor.authorДузяк, Ксенія
dc.date.accessioned2023-02-24T10:55:41Z
dc.date.available2023-02-24T10:55:41Z
dc.date.issued2022-03
dc.identifier.citationБуднікевич І.М., Дузяк К.І. МІСЦЕ FASHION-ІНДУСТРІЇ В СТРУКТУРІ КРЕАТИВНИХ СТУДІЙ. Вісник Хмельницького національного університету. 2022. №2, Том 2, (304). С. 210-218. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/?p=16139uk_UA
dc.identifier.issn2307-5740
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6665
dc.description.abstractВ статті досліджено роль та місце fashion-індустрії в структурі креативних індустрій, які сьогодні є одними з найбільш зростаючих секторів економіки, джерелом створення доданої вартості та нових робочих місць шляхом генерування ідей, виробництва, просування та реалізації продуктів створених на основі культурних, творчих, знаннєвих та інтелектуальних ресурсів. Узагальнено інформацію про вклад креативних індустрій в розвиток світової та національних економік, у створення робочих місць та забезпечення стійкого розвитку. На основі теоретичного аналізу визначень категорії «Креативна економіка» запропонованих вітчизняними та зарубіжними вченим, громадськими та професійними організаціями зроблено висновок, що об’єднуючими елементами є: ідеї, творчість, інновації, знання, інтелект, унікальність, технології, сталість, цінність. Досліджені підходи до визначення суті креативних індустрій (креативних студій) як основи креативної економіки та узагальнено риси креативних індустрій. Відзначено, що сучасна модна індустрія є важливим сектором креативної економіки, що включає в себе розробку, виробництво, просування та збут модних товарів (одягу, взуття, аксесуарів). Проведено семантичний аналіз щодо включення моди в структуру креативних індустрій за різними підходами, який засвідчив наявність цієї індустрії в усіх класифікаціях креативних індустрій. Зроблено висновок, що фешен-індустрію розглядати як елемент креативної економіки, креативну індустрію, яка поєднує розробників та виробників модного продукту, постачальників ресурсів (сировинних, інформаційних, інтелектуальних, маркетингових, креативних), інновацій та технологій (FashTech), сферу послуг з просування, реалізації та сервісу.uk_UA
dc.publisherВісник Хмельницького національного університетуuk_UA
dc.relation.ispartofseries№2;
dc.subjectкреативна економіка, креативні індустрії, креативні студії, мода, індустрія моди, fashion-індустрії, FashTech.uk_UA
dc.titleМІСЦЕ FASHION-ІНДУСТРІЇ В СТРУКТУРІ КРЕАТИВНИХ СТУДІЙuk_UA
dc.title.alternativeTHE PLACE OF THE FASHION INDUSTRY IN THE STRUCTURE OF CREATIVE STUDIOSuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record