Now showing items 1-20 of 87

  • DEVELOPMENT OF THE TOURIST SERVICES MARKET IN UKRAINE UNDER CONDITIONS OF TRANSFORMATION CHANGES 

   Підгірна, Валентина Никифорівна; Філіпчук, Наталія (GeoJournal of Tourism and Geosites, 2020)
   The article is dedicated to the investigation of market functioning peculiarities of tourist services in Ukraine and the influence of the level of profits of the population on the development of the tourist branch. A ...
  • Features of formation of competitive advantages of restaurants in the international markets 

   Yemchuk, Tetiana; Arpul, Oksana (VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2019)
   The restaurant business, as a major component of the hospitality industry, consists of both powerful businesses that produce a variety of food products and small private businesses: restaurants, cafes, and ...
  • The essence, types, and factors of the formation of competitive  advantages of the enterprinse 

   Yemchuk, Tetiana (Higher school of social and economic Przeworsk: WSSG, 2019)
   The competitive advantage of the company is the result of more effective than the competitor‘s process management of the formation and development of the qualitative and quantitative product properties ...
  • Агробізнес і земельні ресурси 

   Сухий, Петро Олексійович; Лупол, Марина Миколаївна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021.280 с., 2018)
   У словнику подано близько 1000 понять і термінів, що охоплюють усі теми навчальних ДИСЦИПЛІН «Міжнародні аграрні ринкові відносини», «Земельні ресурси і розвиток агробізнесу в Україні», «Основи землевпорядкування та ...
  • АГРОБІЗНЕС І ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ : Словник-довідник 

   Сухий, Петро Олексійович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2023.280 с., 2023)
   Пропонований увазі читача словник-довідник «Агробізнес та земельні ресурси» містить визначення і тлумачення понад 1000 термінів і понять зі сфери агробізнесу, земельних ресурсів, землевпорядкування, земельного права, ...
  • Асистентська практика 

   Сухий, Петро Олексійович; Дарчук, Костянтин Вікторович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2023.48 с., 2023)
   Важливою ланкою практичної підготовки студентів рівня вищої освіти дру¬гий магістерський для спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій ОПП «Геодезія» асистентська практика. Під час цієї практики практично по¬глиб¬лю¬ються ...
  • Високоточні інженерно-геодезичні вимірювання 

   Сухий, Петро Олексійович; Ранський, Микола Петрович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021.104 с., 2021)
   У пропонованому навчально-методичному посібнику розглянуті основи високоточних інженерно-геодезичних вимірювань. Розкрито геодезичну основу інженерних споруд. Значна увага приділена високоточним вимірюванням кутів, довжин ...
  • ВИСОКОТОЧНІ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ : Лабораторний практикум 

   Сухий, Петро Олексійович; Сабадаш, Володимир Ілліч; Ранський, Микола Петрович; Сендзік, Юлія Іванівна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2023.148 с., 2023-11)
   Сучасний розвиток науки і техніки та вимоги сьогодення зумовлюють необхідність зведення складних інженерних споруд, які передбачають дотримання високої точності при їх будівництві, монтажі технологічного устаткування й ...
  • Вчення про ріки (річкова гідрологія) : Методичні вказівки до практичних занять 

   Костенюк, Людмила Володимирівна; Швець, Зоряна Мирославівна; Горшеніна, Людмила Володимирівна; Явкін, В'ячеслав Григорович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2007)
   Зміст методичних вказівок відповідає програмі з практичних занять курсам: “Вчення про ріки”, “Гідрологія гірських областей”, “Гідрологія суші”. Практичні роботи містять як теоретичні відомості із запропонованих тем, так ...
  • Географія: регіони та країни: тестові завдання 

   Мельник, Антон Анатолійович; Сухий, Петро Олексійович; Ячнюк, Марина Олександрівна; Тюфтій, Алла Георгіївна (Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019)
   Географія: регіони та країни: тестові завдання
  • Геодезичні роботи в землевпорядкуванні 

   Сухий, Петро Олексійович; Дарчук, Костянтин Вікторович; Ранський, Микола Петрович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022.92 с., 2022-02-01)
  • Геодезія : завдання до лабораторних робіт 

   Darchuk, Kostiantyn (Чернівецький національний університет, 2014)
   У пропонованому виданні подані завдання до лабораторних робіт, рекомендовані для проведення контролю рівня знань студентів що вивчають курс “Геодезія”. Для студентів вищих навчальних закладів, зокрема базового напряму ...
  • Геодезія : лабораторний практикум 

   Darchuk, Kostiantyn (Чернівецький національний університет, 2010)
   Видання відповідає навчальній програмі курсу “Геодезія” й відображає основні теоретичні та практичні питання, які сприятимуть успішному і швидкому засвоєнню матеріалу. Наведено комплекс практичних завдань для самостійно-го ...
  • Геодезія тестові завдання 

   Білокриницький, Сергій Миколайович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022.160 с., 2022-05-26)
  • Геоекологічна експертиза рекреаційно-туристичного природокористування 

   Unknown author (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022)
   У навчально-методичному посібнику розкриваються теоретико-методологічні засади геоекологічної експертизи, розглядаються природні, історико-культурні та соціально-економічні складові рекреаційно-туристичного природокористування, ...
  • Геоекологічна експертиза рекреаційно-туристичного природокористування 

   Кілінська, Клавдія Йосифівна; Смик, Оксана Степанівна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022)
   У навчально-методичному посібнику розкриваються теоретико-методологічні засади геоекологічної експертизи, розглядаються природні, історико-культурні та соціально-економічні складові рекреаційно-туристичного природокористування, ...
  • Гуцул. Т. В. Практикум з основ ГІС та геоінформаційного картографування: Навчальний посібник / Т. В. Гуцул, Я. П. Скрипник, С. В. Дутчак – Чернівці: ЧНУ, 2020. – 115 с. 

   Дутчак, Світлана Вікторівна; Гуцул, Тарас Володимирович; Скрипник, Ярослав Петрович (ЧНУ, 2020)
   Навчальний посібник написаний згідно з освітньо-кваліфікаційними вимогами та програмами підготовки бака-лаврів за напрямами підготовки галузі знань «Геодезія, картографія та управління територіями». У посібнику наведені ...
  • Гідрологія: збірник навчальних програм освітніх компонентів освітньо-професійної програми 

   Yushchenko, Yuriy; Ющенко, Юрій Сергійович; Palanychko, Olha; Паланичко, Ольга Вікторівна; Pasichnyk, Mykola; Пасічник, Микола Дмитрович; Nikolaev, Andriy; Николаєв, Андрій Миколайович; Настюк, Микола Григорович (ФОП Садовський С.С., 2021)
   Навчально-методичне видання містить навчальні програми освітніх компонентів ОПП, а саме теоретичний курс, рекомендований практичний курс, індивідуальні науково-дослідні завдання та рекомендовані літературні джерела. Для ...