Now showing items 1-20 of 87

  • ВИСОКОТОЧНІ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ : Лабораторний практикум 

   Сухий, Петро Олексійович; Сабадаш, Володимир Ілліч; Ранський, Микола Петрович; Сендзік, Юлія Іванівна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2023.148 с., 2023-11)
   Сучасний розвиток науки і техніки та вимоги сьогодення зумовлюють необхідність зведення складних інженерних споруд, які передбачають дотримання високої точності при їх будівництві, монтажі технологічного устаткування й ...
  • КАРТОГРАФІЯ : тестові завдання 

   Сухий, Петро Олексійович; Сендзік, Юлія Іванівна; Брик, Степан Дмитрович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2023.132 с., 2023-03)
   Важлива складова навчального процесу у вузі – розробка форм, способів і засобів перевірки й оцінювання результатів навчання. Одним із видів контролю при вивченні курсу «Картографія» є поточний контроль, в якому, крім ...
  • ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ 

   Сухий, Петро Олексійович; Сабадаш, Володимир Ілліч; Сендзік, Юлія Іванівна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2023.170 с., 2023-09)
   Метою навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців усвідомлення необхідності та компетенцій вирішувати на первинних посадах типові завдання усіх напрямків професійної діяльності з обов’язковим дотриманням ...
  • АГРОБІЗНЕС І ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ : Словник-довідник 

   Сухий, Петро Олексійович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2023.280 с., 2023)
   Пропонований увазі читача словник-довідник «Агробізнес та земельні ресурси» містить визначення і тлумачення понад 1000 термінів і понять зі сфери агробізнесу, земельних ресурсів, землевпорядкування, земельного права, ...
  • МІЖНАРОДНІ АГРАРНІ РИНКОВІ ВІДНОСИНИ : Тестові завдання 

   Сухий, Петро Олексійович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022.160 с., 2022)
  • Асистентська практика 

   Сухий, Петро Олексійович; Дарчук, Костянтин Вікторович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2023.48 с., 2023)
   Важливою ланкою практичної підготовки студентів рівня вищої освіти дру¬гий магістерський для спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій ОПП «Геодезія» асистентська практика. Під час цієї практики практично по¬глиб¬лю¬ються ...
  • ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ : Тестові завдання 

   Сухий, Петро Олексійович; Сабадаш, Володимир Ілліч; Сендзік, Юлія Іванівна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2023.56 с., 2023-11-10)
   Метою навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців усвідомлення необхідності та компетенцій виконувати на первинних посадах типові завдання усіх напрямків професійної діяльності з обов’язковим дотриманням вимог ...
  • Вчення про ріки (річкова гідрологія) : Методичні вказівки до практичних занять 

   Костенюк, Людмила Володимирівна; Швець, Зоряна Мирославівна; Горшеніна, Людмила Володимирівна; Явкін, В'ячеслав Григорович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2007)
   Зміст методичних вказівок відповідає програмі з практичних занять курсам: “Вчення про ріки”, “Гідрологія гірських областей”, “Гідрологія суші”. Практичні роботи містять як теоретичні відомості із запропонованих тем, так ...
  • Менеджмент туристичної індустрії: практикум 

   Ємчук, Тетяна Володимирівна; Руденко, Валерій Петрович; Підгірна, Валентина Никифорівна; Наконечний, Костянтин Петрович; Ячнюк, Марина Олександрівна; Цепенда, Микола Михайлович; Данілова, Ольга Миколаївна; Бурка, Володимир Йосипович; Єремія, Ганна Іванівна; Паламарюк, Марія Юріївна; Чубрей, Олександра Степанівна; Бучко, Жанна Іванівна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2023)
   Пропонований увазі зацікавленого читача навчальний посібник-практикум є логічним продовженням виданого у 2019 р. підручника «Менеджмент туристичної індустрії» у 3-х частинах. Посібник послідовно розкриває прикладні ...
  • Геоекологічна експертиза рекреаційно-туристичного природокористування 

   Кілінська, Клавдія Йосифівна; Смик, Оксана Степанівна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022)
   У навчально-методичному посібнику розкриваються теоретико-методологічні засади геоекологічної експертизи, розглядаються природні, історико-культурні та соціально-економічні складові рекреаційно-туристичного природокористування, ...
  • Геоекологічна експертиза рекреаційно-туристичного природокористування 

   Unknown author (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022)
   У навчально-методичному посібнику розкриваються теоретико-методологічні засади геоекологічної експертизи, розглядаються природні, історико-культурні та соціально-економічні складові рекреаційно-туристичного природокористування, ...
  • ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

   Аніпко, Наталія Петрівна; Король, Олександр Дмитрович; Скутар, Тетяна Дмитрівна; Руденко, Оксана Валеріївна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022)
   У виданні розкрито організаційно-правові засади туроператорської, турагентської діяльності та сільського туризму, договірні відносини між суб’єктами туристичної діяльності. Розглянуто види страхування туристів, подано ...
  • Туристичне країнознавство. Західна та Північна Європа 

   Аніпко, Наталія Петрівна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022)
   У запропонованому виданні подано туристично-країнознавчу характеристику країн Західної та Північної Європи, а також інформацію про Світову спадщину ЮНЕСКО – матеріальну та нематеріальну. Другий і третій розділи містять ...
  • Етногеографія України (методичні вказівки до виконання практичних занять) 

   Джаман, Ярослав; Джаман, Ярослав Васильович; Dzhaman, Vasyl; Джаман, Василь Олексійович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022)
   Розроблені методичні вказівки до виконання практичних робіт, що розкривають просторові особливості та відмінності: етнічної структури населення України, етнічної різноманітності населення України, географії найчисельніших ...
  • Польова практика в геодезії : нівелювання 

   Сабадаш, Володимир Ілліч; Проданюк, Дмитро Миколайович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022.82 с., 2022)
  • Загальна геологія: практичний курс : навчальний посібник 

   Чернега, Петро; Годзінська, Ірина (Чернівецький національний університет, 2022-09-13)
   Посібник з курсу «Загальна геологія: практичний курс» включає три розділи: перший – початкові відомості про мінерали та методика їх діагностики; другий – загальні відомості про гірські породи, їх класифікація та методи ...
  • Проектування доріг місцевого значення : тестові завдання 

   Сухий, Петро Олексійович; Білокриницький, Сергій Миколайович; Сабадаш, Володимир Ілліч (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022.52 с., 2022)
  • Основи територіального проектування та районного планування територій населених пунктів: тестові завдання. 

   Мельник, Антон Анатолійович; Сухий, Петро Олексійович; Сабадаш, Володимир Ілліч; Дарчук, Костянтин Вікторович (Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022)
  • Територіальне проектування та районне планування: тестові завдання. 

   Мельник, Антон Анатолійович; Сухий, Петро Олексійович; Сабадаш, Володимир Ілліч; Дарчук, Костянтин Вікторович (Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022)
  • Математична обробка геодезичних вимірів 

   Мельник, Антон Анатолійович (Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022)