Show simple item record

dc.contributor.authorTodoruk, Sergy
dc.contributor.authorKobelia, Zoriana
dc.contributor.authorСторцун, Катерина
dc.date.accessioned2021-09-30T21:06:10Z
dc.date.available2021-09-30T21:06:10Z
dc.date.issued2021-04
dc.identifier.citationКобеля З.І., Тодорюк С.І., Сторцун К.М. ( 2021). ТРУДОВА МІГРАЦІЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Економіка та держава, № 4. С. 132–136.uk_UA
dc.identifier.issn2306-6806
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/896
dc.description.abstractУ статті досліджено сучасні етапи трудової міграції в ринковій трансформації економіки України, обґрунтовано напрями удосконалення державного регулювання трудових міграційних процесів, теоретично опрацьовано дослідження процесу зовнішньої та внутрішньої трудової міграції населення України та вплив на трансформацію ринку праці й оцінку цього впливу, вплив трудової міграції відповідно до сучасX них вимог міжнародного та вітчизняного ринку праці. Визначено ключові фактори розвитку міграційних потоків у сфері сучасного ринку праці та здійснено оцінку впливу внутрішньої та зовнішньої трудової міграції населення України на трансформацію ринку праці. Проаналізовано результативність інституційних засад регулювання зовнішньої трудової міграції населення України у середовищі трансформації ринку праці, досліджено пропозиції щодо удосконалення організаційної структури державних установах у сфері налаштування внутрішньої та зовнішньої трудової міграції та продумані основи інституційних та соціальноXекономічних шляхів встановлення активної політики міграції в Україні. Метою статті є комплексне дослідження основних трудових потоків з детальним вивченням їх спрямування як у середині країни, так і поза її межами та запропонованому механізму їх сповільнення. Практична цінність результатів статті визначається обґрунтованими пропозиціями щодо сповільнення зовнішньої та внутрішньої трудової міграції. Нині Україна досі залишається однією із країн, яка є найбільшим постачальником робочої сили за кордон. Дослідження перебігу трудових міграцій в Україні демонстрували, що закономірностями розвитку на сьогоднішньому етапі є: формування в структурі робітничої сили України численної групи осіб, для яких трудова міграція є провідним видом зайнятості. Сповільнення міграційних трудових потоків можливо при використанні соціально-економічних механізмів. Але, на жаль, державна міграційна політика України не відповідає кризовій ситуації в країні. Виявлено, що зовнішня трудова міграція здійснює вплив на суспільство, який негативно зазначається на демографічному становищі, ринку праці, розвитку економіки та соціальної галузі, призводить до втрати активної та високоосвіченої частини населення у репродуктивному та трудовому віці. З іншої точки зору, в умовах соціально-економічного загострення трудової еміграції чинить позитивний вплив на вітчизняний ринок праці. Адже еміграційні процеси безпосередньо позитивно впливає тому, що здійснюється зниження тиску на ринок праці та зменшення напруги в суспільстві через нестачу робочих місць. У таких умовах необхідно звернути увагу на удосконалення чинного законодавства, впровадження ефективної системи моніторингу мігрантів та усунення наявних причин і наслідків трудової міграціїuk_UA
dc.description.sponsorshipБізнесу та управління персоналомuk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.subjectміграціяuk_UA
dc.subjectеміграціяuk_UA
dc.subjectімміграціяuk_UA
dc.subjectкраїна - донорuk_UA
dc.subjectкраїна - реципієнтuk_UA
dc.subjectтрудова міграціяuk_UA
dc.subjectзовнішня трудова міграціяuk_UA
dc.subjectвнутрішня трудова міграціяuk_UA
dc.subjectміграційні процесиuk_UA
dc.subjectлегальна трудова міграціяuk_UA
dc.subjectнелегальна трудова міграціяuk_UA
dc.titleТРУДОВА МІГРАЦІЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИuk_UA
dc.title.alternativeLABOR MIGRATION AT THE PRESENT STAGE OF MARKET TRANSFORMATION OF THE UKRAINIAN ECONOMYuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record