Now showing items 1-20 of 89

  • 1. English for specific purposes – Journalism and Cross-media = Англійська мова для професійних цілей – журналістика та кросмедійність 

   Виспінська, Наталія; Колісниченко, Тетяна (Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021)
  • A Course of English Language Teaching 

   Beshlei, Olga (Видавничий дім “РОДОВІД”, 2020-09)
   The study guide is aimed at acquainting students with the "Bachelor" educational level with the didactic, psychological, pedagogical and linguistic principles of teaching English to students of general educational institutions. ...
  • Accounting and Finance: Tests = Облік та фінанси: тести 

   Колісниченко, Тетяна; Виспінська, Наталя (Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2021)
  • An Introduction to Literary Text Analysis: Навчальний посібник 

   Гнатковська, Олена Михайлівна; Сапожник, Ірина Володимирівна (2020)
   Навчальний посібник призначений для студентів 3, 4 і 5-х курсів денного та заочного відділень, які вивчають основи аналізу художнього тексту, а також для підготовки до державного екзамену. Метою посібника є навчити студентів ...
  • Andere Länder – andere Textsorten: Deutsch für Masterstudiengang 

   Кійко, Юрій Євгенович; Кійко, Світлана Василівна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022)
   У центрі уваги навчального посібника перебувають німецькі й українські частотні жанри повсякденного, медійного й університетського життя. Посібник має на меті ознайомити студентів з жанровими особливостями зазначених ...
  • Conversation for the second-year students 

   Павлович, Тетяна Іванівна (Технодрук, 2022)
  • Deutsch als Fremdsprache für Jurastudierende 

   Koropatnitska, Tetiana; Osovska, Iryna (ЧНУ, 2023-04-26)
   Навчальний посібник «Deutsch als Fremdsprache für Jurastudierende» призначений для здобувачів освіти юридичних факультетів спеціальностей 081 Право та 293 Міжнародне право та факультетів, які вивчають німецьку мову у ...
  • Deutsch für Psychologen 

   Бухінська, Тетяна Вікторівна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2019)
   Навчальний посібник передбачений для студентів педагогічних факультетів за спеціальностями " Психологія" та " Практична психологія". Посібник буде корисним також для тих, хто працює над вдосконаленням рівня володіння ...
  • Deutsch in Hotellerie und Tourismus 

   Король (Книги – ХХІ, 2012)
   Навчальний посібник призначений для студентів туристичних спеціальностей та спеціалізацій, які мають базовий рівень володіння німецькою мовою.
  • Deutsch: Lehrwerk für das 4. Studienjahr 

   Кійко, Світлана; Кійко, Юрій (ЧНУ, 2020)
   Навчальний посібник має на меті сприяти розвитку основних видів мовної компетенції з німецької мови. Посібник складений відповідно до типової програми Чернівецького національного університету з практики усного та писемного ...
  • Deutsche Sprachgeschichte: Sprachpraktikum im Mittelhochdeutschen 

   Заполовський, М.В. (Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2017-10-23)
   Навчальне видання з історії німецької мови продовжує серію навчальних посібників, покликаних заповнити прогалини в наявних підручниках і систематизувати теоретичний і практичний матеріали з цієї дисципліни. Основна увага ...
  • Deutschsprachige Landeskunde 

   Кійко, Юрій; Найдеш, Ольга (ЧНУ, 2021)
   Навчальний посібник складено відповідно до освітніх програм «Німецька мова і література та друга іноземна мова» зі спеціальності 014 Середня освіта та «Німецько-український переклад та переклад з другої іноземної мови» ...
  • Establishing the symbolic associations of the concept of YOUTH in the British and American literary discourse of the 19th-21st centuries. 

   Beshlei, Olga (2020)
   The article deals with axiologically marked symbolic associations related to the sociocultural phenomenon of youth. The research is conducted on the basis of social novels by British and ...
  • Fachsprache der WIRTSCHAFT. Фахова мова ЕКОНОМІКИ 

   Коропатніцька, Тетяна Петрівна; Материнська, Олена Валеріївна; Михайленко, Валерій Васильович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2019-09-30)
   Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань 035 „Філологія“ спеціальностей „Германській мови та літератури (німецька, англійська мови)“, „Переклад (з німецької, англійської мов)“ та галузі знань 07 „Управління ...
  • Fachtranslation : Theorie und Praxis 

   Заполовський, М.В. (Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2017)
   Навчальне видання спрямоване на оволодіння теоретичним матеріалом із фахової комунікації та практику навичок усного і письмового перекладу. Основна увага приділяється глибокому засвоєнню та активізації фахової лексики через ...
  • Find Your Voice: Debating 

   Hnatkovska, Olena; Soloviova, Olga (2021)
   Навчально-методичний посібник Find Your Voice: Debating має на меті сформувати знання та компетентності студентів з питань підготовки до публічних виступів на дебатах. В посібнику міститься інформація про гнучки навичкі ...
  • Implementation of the direct method of teaching foreign languages in French textbooks used in Galicia (the first half of the 20th century) 

   Labinska, Bohdana; Ivashchuk, Anton (КНЛУ, 2021)
   The article under discussion deals with the analysis of French textbooks used at the lessons of the French language in Galicia in the first half of the twentieth century. The authors carry out an overview of the sources ...
  • Information Technologies in the Formation of Foreign Language Grammatical Competence While Teaching a Language for Specific Purposes 

   Labinska, Bohdana; Zenia, Liubov; Matiichuk, Kvitoslava; Danylovych, Oksana (2021)
   Although different aspects of grammatical competence and information technologies have been researched quite thoroughly, the issue of integrated application of information technologies to form foreign grammatical ...
  • INTRODUCTION TO ENGLISH LANGUAGE TEACHING 

   Beshlei, Olga (Видавничий дім “РОДОВІД”, 2020)
   The proposed guide is intended for the 1st year students of the Faculty of Foreign Languages, speciality 014 - Secondary Education within the "Introduction to the Specialty" educational course. The material is presented ...