Навчально-методичне забезпечення дисциплін викладачами факультету

Recent Submissions

 • Особливості організації зворотнього зв’язку при дистанційному навчанні 

  Мурадханян, Ірина Саркісовна (2020)
  Якщо донедавна, до епохи пандемії COVID-19, у вітчизняному освітньому просторі обговорювалося питання, чи варто впроваджувати онлайнтехнології в освіту, як і коли це робити, то 2020 рік зняв ці питання, оскільки освіта ...
 • Ініціативність в контексті набуття soft-skills здобувачами вищої освіти 

  Слухенська, Руслана Василівна; Ткач, Алла Василівна; Влад, Ганна Іванівна; Мурадханян, Ірина (2023)
  У статті висвітлюються особливості формування індивідуальних якостей у здобувачів вищої освіти та механізми актуалізації ініціативності студента в ході освітнього процесу. Аналізуються відмінності між підготовкою фахівців ...
 • Academic and Business Communication for IT Students 

  Tonenchuk, Tetiana (2023)
  Методичні вказівки містять матеріал необхідний для організації аудиторної, самостійної та дистанційної роботи студентів ІТ спеціальностей, спрямований на розвиток навичок усного та письмового мовлення академічного і ділового ...
 • Advanced English for Mathematicians. 

  Tonenchuk, Tetiana; Tsyntar, Natalia (2023)
  Основна мета посібника – консолідація навичок читання фахової літератури та усного спілкування за темами зі спеціальності для студентів математичного факультету та тих, хто цікавиться математикою. Лексичний матеріал посібника ...
 • Німецько-український глосарій і лексичні завдання для підручника „Begegnungen А2+“ (частина 4) 

  Мельник, Юлія (2023)
  Навчальний посібник має на меті допомогти студентам факультету іноземних мов, які вивчають німецьку мову як другу іноземну на основі підручника Begegnungen A2+ від видавництва Schubert-Verlag, опанувати лексичний матеріал ...
 • Німецько-український глосарій і лексичні завдання для підручника „Begegnungen А1+“ (частина 2) 

  Мельник, Юлія (2023)
  Навчальний посібник покликаний допомогти студентам факультету іноземних мов, які вивчають німецьку мову як другу та третю іноземну на основі підручника Begegnungen A1+ від видавництва Schubert-Verlag, опанувати лексичний ...
 • Навчальний посібник з англійської мови для студентів математичного факультету. 

  Tsyntar, Natalia; Mudra, Olena (2023)
  Основна мета посібника – розвиток навичок читання фахової літератури та усного спілкування по темі зі спеціальності для студентів 1-2 курсів математичного факультету та тих, хто цікавиться даною галуззю науки. Лексичний ...
 • Ділова англійська мова. 

  Mudra, Olena; Tsyntar, Natalia (2023)
  У навчальному посібнику зібрано тексти та вправи ділової англійської мови, що спрямовані на поглиблення знань ділового професійного іншомовного спілкування; містяться рекомендації щодо ведення ділового листування та вправи ...
 • TEACHING GRAMMAR AT A UNIVERSITY LEVEL 

  Лопатюк, Наталія; Лукащук, Михайло (ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2021)
  To help students acquire grammatical competence in English, we use explicit and implicit learning strategies, pattern learning and apply corpus linguistics learning strategies to facilitate students’ progress in learning ...
 • A PRACTICAL ENGLISH GRAMMAR 

  Лопатюк, Наталія (ПВКФ "Технодрук", 2023)
  Цей навчальний посібник містить правила та комплекс вправ з граматики сучасної англійської мови, спрямованих на засвоєння особливостей вираження гіпотетичних дій як протилежних діям реальним. Вправи супроводжуються зразками ...
 • Айріс Мердок «Замок на піску»: Методичний посібник 

  Орищук, С.В.; Мусурівська, О.В. (Видавничий дім "Родовід", 2021)
  The Sandcastle by Iris Murdoch is a novel that centers around a grey-haired schoolmaster, Bill Mor carrying political aspirations. The most important theme to take into consideration is to explore the school master's Journey ...
 • History of the English Language : Навчально-методичний посібник 

  Soloviova, Olga (2023)
  Навчально-методичний посібник з курсу “Історія англійської мови” містить матеріали лекцій та семінарських занять, що мають на меті сформувати знання та компетентності студентів з питань розвитку та становлення англійської ...
 • Методичні вказівки щодо проходження асистентської практики для студентів спеціальності 035 «Філологія» 

  Yesypenko, Nadia; Soloviova, Olga (2023)
  Методичні вказівки щодо проходження асистентської практики для студентів спеціальності 035 «Філологія» визначають мету, завдання, результати, тривалість та терміни її проведення, які передбачені положенням ЧНУ про проходження ...
 • Методичні вказівки щодо проходження асистентської практики для студентів спеціальності 035 «Філологія» 

  Unknown author (2023-09)
  Методичні вказівки щодо проходження асистентської практики для студентів спеціальності 035 «Філологія» визначають мету, завдання, результати, тривалість та терміни її проведення, які передбачені положенням ЧНУ про проходження ...
 • Конспект лекцій і завдання до семінарських занять з дисципліни «Інноваційні технології перекладу» 

  Король, Антоніна Анатоліївна (ЧНУ, 2023)
  Навчальний посібник спрямований на підготовку здобувачів вищої освіти до здійснення якісного та швидкісного письмового перекладів, використовуючи сучасні комп’ютерні технології.
 • Теоретична фонетика англійської мови 

  Суродейкіна, Тетяна Суродейкіна (2023)
  Мета запропонованої роботи – продемонструвати основні засади та правила англійської фонетики на рівні звуку, слова та речення, пояснити особливості вимови фонем та інтонаційних груп в залежності від їхньої будови та порядку ...
 • Синтаксичні особливості вербалізації концепту “АЛЬТРУЇЗМ” (на матеріалі німецької мови). 

  Бухінська, Тетяна Вікторівна; Черська, Жанна Борисівна (Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія»., 2023)
  Стаття присвячена вивченню синтаксичних особливостей вербалізації концепту “АЛЬТРУЇЗМ”. Матеріалом для аналізу слугували біблійні тексти Нового завіту німецькою мовою. У процесі дослідження німецькомовних текстів виявлено ...
 • Література німецькомовних країн 

  Заполовський, М.В. (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2023-07-20)
  Курс лекцій знайомить студентів з особливостями становлення та розвитку німецької літератури, надає загальний огляд творчості письменників, зупиняючись на найголовніших творах та літературних явищах, а також характеризує ...
 • Новітні літературні течії 

  Заполовський, М.В. (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2023-07-10)
  Курс лекцій знайомить студентів з особливостями сучасного літературного процесу у Німеччині, з причинами та наслідками виникнення різних літературних течій, з їх визначними представниками та творами. Лекційний матеріал ...

View more