• Юрій Федькович у спогадах сучасників 

   Ковалець, Лідія Михайлівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2019-01-10)
   У новому виданні представлено повний корпус мемуарних текстів про Юрія Федьковича. Найбільший поет зеленої Буковини, одна з найоригінальніших творчих індивідуальностей уперше постає перед читачем так зблизька у своїх трудах ...
  • Про Параску Амбросій та її поетичні присвяти дітям 

   Ковалець, Лідія Михайлівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2020-05-06)
   Життєво-творчий шлях української поетеси з Буковини Параски Амбросій (1910—1997), найкраща частина її художньої спадщини — вірші для дітей уперше стають об'єктом цілісного наукового розмислу. Народне світовідчування авторки, ...
  • Перекинчики 

   Ярошинська, Євгенія (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2020-11-04)
   Складний, як саме життя, світ повісті Євгенії Ярошинської «Перекинчики» значною мірою трагічний: тут ідеться про денаціоналізацію частини українства й ті неминучі втрати, які вона спричинила. Разом з тим у творі прочитується ...
  • LEGAMUS ET EXERCEAMUS 

   Загайська, Галина Михайлівна; Петришин, Марта Йосипівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2021-02-26)
   Посібник «Legamus et exerceamus» призначенo для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів, гімназій, коледжів та ліцеїв. Посібник складається з 45 текстів різного рівня складності, граматичних і тестових ...
  • Repetitorium Latinum. Pars prima 

   Загайська, Галина Михайлівна; Петришин, Марта Йосипівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2021-03-10)
   У збірнику подано вправи з усіх розділів граматики латинської мови. Вправи містять нескладну лексику, матеріал для запам’ятовування основних граматичних форм і вироблення навичок їх застосування. Збірник доповнено ...
  • МАРКЕТИНГ ДЛЯ БАКАЛАВРІВ 

   Буднікевич, Ірина Михайлівна; Вардеванян, Вардан Альбертович; Кифяк, Олександр Васильович; Крупенна, Інга Анатолівна; Черданцева, Ірина Геннадіївна; Бабух, Ілона Борисівна; Зрибнєва, Ірина Павлівна; Тафій, Наталія Георгіївна; Бурдяк, Олег Мирославович (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2021-06-24)
   У навчальному посібнику подано теоретичний та практичний матеріал, що охоплює ключові аспекти маркетингу. Розглянені основні концепції та характеристики маркетингу, основні види маркетингу, зміст і методи маркетингових ...
  • REPETITORIUM LATINUM 

   Загайська, Галина Михайлівна; Петришин, Марта Йосипівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2021-07-12)
   Навчальний посібник призначений для студентів гуманітарних факультетів. У збірнику подано тести до усіх розділів граматики латинської мови. Тестування дає можливість перевірити й оцінити рівень засвоєння студентами ...
  • СТЕПАН ДМИТРОВИЧ ІВАСИШЕН: ФАКТИ І СПОГАДИ 

   Мельничук, Лілія Михайлівна; Фратавчан, Тоня Михайлівна; Івасюк, Галина Петрівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2022)
   Наводяться спогади рідних, друзів, учнів та співробітників про видатного українського математика, педагога, академіка Академії наук вищої школи України, доктора фізико-математичних наук, професора Степана Дмитровича ...
  • Актуальні питання приватного та публічного права 

   Гетьманцева, Ніна Дмитрівна; Боднарук, Микола Іванович; Процьків, Наталія Миколаївна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2022)
   У монографії, з урахуванням сучасних тенденцій розвитку науки та практики, розглядаються актуальні питання, що виникають у сфері цивільного права та процесу; сімейного права; трудового права та права соціального забезпечення. ...
  • Gramatica istorică a limbii române 

   Кібак, Діана Вікторівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2022-03-01)
   Lucrarea dată cuprinde exerciții care cercetează anumite fenomene lingvistice din domeniul evoluției sunetelor, al originii și dezvoltării formelor gramaticale. Totodată în această lucrare sunt întrebări legate nemijlocit ...
  • Методика викладання румунської мови 

   Тодощук, Вероніка Георгіївна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2022-05-11)
   Методичні рекомендації до курсу «Методика викладання румунської мови» призначені для самопідготовки і використання на заняттях або для перевірки здобутих і вироблених студентами знань та умінь. Робота зі запропонованим ...
  • ПЕРШІ ДНІ ДИТИНИ В ШКОЛІ ТА ПЕДАГОГІЧНА НЕПЕРЕРВНА ПРАКТИКА (ЧАСТИНА 1, ЧАСТИНА 2) 

   Гордійчук, Оксана Євгенівна; Романюк, Світлана Захарівна; Прокоп, Інна Степанівна; Шестобуз, Ольга Сергіївна; Шульга, Альона Валеріївна; Білоус, Олена Василівна; Величко, Ольга Іванівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2022-06-23)
   У виданні вміщено матеріали на допомогу студентам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 013 «Початкова освіта».
  • ВИРОБНИЧА ПРОФЕСІЙНА (ПЕДАГОГІЧНА) ПРАКТИКА 

   Гордійчук, Оксана Євгенівна; Іванчук, Марія Георгіївна; Федірчик, Тетяна Дмитрівна; Романюк, Світлана Захарівна; Прокоп, Інна Степанівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2022-06-23)
   У виданні вміщено матеріали на допомогу студентам другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 «Початкова освіта».
  • МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ ЛЮДСЬКИХ ПРАВ 

   Меленко, Сергій Гаврилович; Чепель, Ольга Дмитрівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2022-06-28)
   Посібник містить завдання та методичні вказівки підготовки до практичних занять, рекомендації до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Міжнародний захист людських прав», а також тематику індивідуальних ...
  • РАДІОАВТОМАТИКА 

   Галюк, Сергій Дмитрович; Вовчук, Дмитро Анатолійович (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2022-07-06)
   У навчальному посібнику наведено теоретичні відомості щодо принципів функціювання, методів аналізу та синтезу систем радіоавтоатики. Розглянуто типові ланки та характеристики таких систем, питання забезпечення стійкості ...
  • Сучасна румунська мова 

   Вринчану, Фелічія Дамаскінівна; Тодощук, Вероніка Георгіївна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2022-07-06)
   Навчально-методичні рекомендації до курсу «Сучасна румунська мова» призначені для самопідготовки і використання на заняттях або для перевірки здобутих і вироблених студентами знань та умінь. Робота зі запропонованим ...
  • ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІКИ: МІКРО- ТА МАКРОАСПЕКТИ 

   Мазур, Наталя; Мазур, Наталя (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2022-07-11)
   Монографія присвячена висвітленню актуальних проблем і визначенню перспектив цифрової трансформації економіки на мікро- та макрорівнях. Завдання авторів полягало не просто у тому, щоб у черговий раз наголосити на важливості ...
  • СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДИНАМІКА, ВИКЛИКИ, ВІЙНА: ГРОМАДЯНСЬКО-ПАТРІОТИЧНА ЄДНІСТЬ УКРАЇНЦІВ НА ПЕРЕМОГУ 

   Пірен, Марія Іванівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2022-07-13)
   У виданні осмислено низку ідей викладачів університету з позицій сьогодення: суспільно-освітню динаміку, низку викликів, зло війни, яке потребує освітнього научання по-новому, підійти до сприйняття сучасних реалій людського ...
  • ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ 

   Браїловський, Володимир Васильович; Савєльєв, Володимир Євгенович; Рождественська, Маргарита Григорівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2022-07-25)
   Розглянуто основні види первинних і вторинних джерел електроживлення. Наведена порівняльна характеристика первинних джерел електроживлення. Значна увага приділена вторинним джерелам живлення. Викладено принципи роботи ...
  • ПРАВНИЧА АРГУМЕНТАЦІЯ 

   Щербанюк, Оксана Володимирівна; Вдовічен, Віталій Анатолійович; Гордєєв, Віталій Володимирович; Бзова, Лаура Георгіївна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2022-07-29)
   Навчальний посібник «Правнича аргументація» містить матеріали за темами, аналіз судових рішень, список рекомендованої літератури та критерії оцінювання знань студентів. Відповідає вимогам програми «Правнича аргументація» ...