Навчально-методичне забезпечення дисциплін викладачами факультету

Recent Submissions

 • Бухгалтерський облік в управлінні підприємством 

  Kuz, Vasyl; Ковальчук, Тетяна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2023)
  У практикумі наведені практичні завдання двох типів: рівневі тестові завдання (альтернативні тестові завдання; тестові завдання з множинним запитом; твердження з невідомою змінною; тестові завдання на відповідність) і ...
 • Міжнародні фінанси. Тестові завдання 

  Роговська-Іщук, Ірина (ЧНУ, 2023-06-22)
 • HR-технології 

  Liubov, Vodianka; Kobelia, Zoriana (Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022)
  У навчальному посібнику розглядаються існуючі підходи до: праці та її фізіолого- психологічних особливостей; персоналу та його ефективності; організації та нормування праці; умови та безпека праці; політики доходів і оплати ...
 • Податковий менеджмент: конспект лекцій 

  Жаворонок, А.В. (ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2022)
  В конспекті лекцій розкрито теоретико-методичні основи і практичні аспекти діяльності органів Державної податкової служби з адміністрування податків і зборів. Висвітлено механізм ведення обліку платників податків та джерела ...
 • Фінансові технології: конспект лекцій в схемах і таблицях 

  Жаворонок, А.В. (ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2022-06-14)
  В конспекті лекцій висвітлено основні розділи дисципліни «Фінансові технології» відповідно до вимог Освітньої програми підготовки бакалаврів галузі знань «Управління та адміністрування». Розглянуто фінансово-технічну ...
 • Budget system: [textbook] 

  Грубляк, Оксана Михайлівна (2021)
 • Страхування: практикум 

  Кучерівська, Софія Степанівна; Брязкало, Анна; Гладчук, Ольга (2020)
 • Банківські операції: в схемах, таблицях, коментарях : навч. посібник. 

  Гладчук; Харабара, Віолета; Ткачук, Ірина (Рута, 2020)
 • Фінансовий менеджмент 

  Ковальчук, Н.О.; Гаватюк, Л.С.; Корбутяк, А.Г.; Юрій, Е.О. (Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020)
  Навчальний посібник складено відповідно до програми курсу «Фінансовий менеджмент» і підготовлено з метою надання допомоги студентам в досконалому вивченні теоретичного матеріалу та набутті навичок економічних розрахунків. ...
 • Публічні закупівлі : навчальний посібник 

  Юрій, Е.О.; Гаватюк, Л.С.; Грубляк, О.М.; Іляшенко, А.Х.; Карвацький, М.В.; Корбутяк, А.Г.; Сокровольська, Н.Я. (Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020)
  У навчальному посібнику логічно і послідовно викладено: суть публічних закупівель і сферу їх застосування, державне регулювання та контроль у сфері публічних закупівель, загальні умови здійснення публічних закупівель ...
 • Фінансовий моніторинг: навчальний посібник 

  Юрій, Е.О.; Карвацький, М.В.; Грубляк, О.М.; Лисенко, Ж.П. (Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022)
  У навчальному посібнику логічно і послідовно викладено: сутть та значення фінансового моніторингу, правові основи, завдання, обов`язки, відповідальність суб`єктів фінансового моніторингу в Україні, діяльність міжнародних ...
 • Фінанси: практикум. 

  Грубляк, Оксана Михайлівна; Вікнянська, Анастасія Вікторівна; Жаворонок, Артур Віталійович (2020)
 • Міжнародні стандарти фінансової звітності 

  Ковальчук, Тетяна; Танасієва, Марина (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2023)
  Видання підготовлено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Міжнародні стандарти фінансової звітності», яку внесено до Освітньо-професійної програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня ...
 • Моделі ринкової економіки: метод. вказівки / уклад. Р.Р. Білоскурський, О.Ю. Вінничук, В.С. Григорків. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2021. – 52 с. 

  Вінничук, Олена Юріївна; Білоскурський, Руслан Романович; Григорків, Василь Степанович (2021)
  У методичних вказівках наведено рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Моделі ринкової економіки». Для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» (освітньо-професійна ...
 • Моделі ринкової економіки : тестові завдання : навч. посібник 

  Вінничук, Олена Юріївна; Григорків, Василь Степанович (2021)
  Навчальний посібник містить тестові завдання для поточного та підсумкового контролів знань із навчальної дисципліни «Моделі ринкової економіки». Для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 ...
 • Моделі ринкової економіки: вибрані завдання для тематичного контролю : метод. вказівки 

  Вінничук, Олена Юріївна; Григорків, Василь Степанович; Маханець, Любов Леонідівна (Чернівец. нац. ун-т, 2021)
  У методичних вказівках наведено практичні завдання для тематичного контролю та самостійної роботи студентів. Для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» (освітньо-професійна ...
 • Методичні рекомендації до написання магістерських робіт для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

  Yakymova, Larysa; Kuz, Vasyl; Попова, Валентина; Кудлаєва, Наталія; Гангал, Людмила (Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2018)
  Методичні рекомендації містять загально-наукові, конкретнозмістові та технічні вимоги до написання магістерської роботи, етапи її виконання, типові помилки при написанні, вимоги до структури роботи, визначають особливості ...
 • Асистентська практика 

  Yakymova, Larysa; Kuz, Vasyl (Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2018)
  У методичних вказівках розкрито зміст програми асистентської практики, наведено вимоги до оформлення звітної окументації, особливості та критерії оцінювання результатів, а також зразки оформлення основних складових звіту ...
 • Стратегування стартапів 

  Галушка, Зоя Іванівна; Галушка, Зоя Іванівна (2023)
  Зазначено необхідність розробки стратегії при розробці стартапів

View more